Evlat

Evlat, herhangi bir kimsenin dünyaya getirdiği veya bakımını üstlenerek ebeveynlik yaptığı kimse. Türkçeye Arapçadan geçen sözcük Arapçada çoğul anlamda olmakla birlikte[1] Türkçede tekil olarak kullanılır.[2]

Babasıyla birlikte balık tutan bir kız

Türkçede "çocuk" sözcüğü sıklıkla evlat anlamında kullanılır. Yaşına bakılmaksızın, erkek evlada "oğul", dişi evlada "kız" denir.

Arapçada sözcüğün tekili olan "velet" sözcüğü, modern Türkçede daha çok "yaramaz çocuk" anlamında kullanılmaya başlanmıştır.[3]

Kaynakça

  1. "evlat." Nişanyan Sözlük. Erişim: 20 Ekim 2013.
  2. "evlat." Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 20 Ekim 2013.
  3. "velet." Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 20 Ekim 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.