Bacanak

Bacanak, kız kardeşler ile evlenen erkeklerin birbirlerine göre akrabalık durumu. Bacanaklık evlilik yoluyla kazanılan bir akrabalık derecesidir. Bir erkek, kendi bacanağının aynı zamanda bacanağıdır.

Sözcük Türkçe "bacı" (kız kardeş) kökünden gelir. Çağatay Türkçesinde "bacı" sözcüğü "baca" hâlindedir.[1]

Kaynakça

  1. "bacanak." 2 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nişanyan Sözlük. Erişim: 26 Kasım 2013.

Ayrıca

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.