Bitki fizyolojisi

Bitki fizyolojisi, bitkilerin fizyolojik yapısını incelen botanik ve fizyoloji altdalıdır. Bitkiyi oluşturan tüm yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışarak; bitki organizmalarının mekanik, fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler. Bitkilerde süregelen yaşamsal olayları ve bu olayların oluşması, sürdürülmesi ve sonlanışının bağlı olduğu temel ilkeleri, fizik ve kimya yasalarına göre açıklamaya çalışır.

Rumex palustrisde gelişim farkını gösteren bir çizim

Bölümleri

Bitkiler yaşamları boyunca dış ortamdan belirli maddeleri alıp, kendi kullanabilecekleri hale çevirirler. Buna "bitki metabolizması" denir ve bu süreçler "metabolizma fizyolojisi" adı altında incelenir.

Laboratuvarda filizlenen bitkiler

Bitkilerde metabolizmaya dayalı maddesel değişimler sonucunda ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri ise, "büyüme gelişme ve hareket fizyolojisi"nin konusunu oluşturur.

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

Wikimedia Commons'ta Bitki fizyolojisi ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.