Birlik

Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).

Daha açık olarak, e birliğin birim öğesi olmak üzere;

  1. Birim öğe: herhangi a öğesi için ae=ea=a ve
  2. Birleşme: herhangi a, b, c öğeleri için a(bc)=(ab)c

özelliklerini sağlayan ikili bir işlemi olan kümelerdir.

Örnekler

  • Her grup aynı zamanda birliktir.
  • Her birlik aynı zamanda bir yarı gruptur.
  • Sadece birim öğeyi içeren {e} kümesi bir birliktir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.