Birim öğe

Matematikte birim öğe veya birim eleman ya da nötr eleman, bir kümenin özel bir öğesidir. Bir kümede herhangi bir öğeyle işleme girdiğinde yine aynı öğeyi verir. Genel olarak e ile gösterilir.

Her a A için öyle bir e A vardır ki ea=ae=a olur.

A kümesinde tanımlı bir işlemi için, bu kümedeki her eleman için olacak şekilde bir "e" elemanı varsa "e"ye işleminin etkisiz elemanı (ya da birim elemanı) denir.

Örneğin, toplama işleminin etkisiz elemanı 0 iken çarpma işlemininki 1 dir. Bu öğenin kümede biricik olduğu rahatlıkla gösterilebilir:

Diyelim bu koşulu sağlayan iki birim öğe var: e ve e' . Eğer bu ikisini işleme sokarsak, e=ee'=e'e=e' olduğu görülür.

Örnekler

kümeişlembirim
reel sayılar+ (toplama)0
real sayılar· (çarpma)1
negatif olmayan sayılar ab (üslü) 1 (yalnızca sağ birim)
tam sayılar (genişletilmiş rasyonellere
doğal sayılarortak kat1
doğal sayılarortak bölen0
m'ye-n'lik matrisler+ (matris toplamı) sıfır matris
n'ye n'lik kare matrismatris çarpımı In (birim matrisii)
m'ye n'lik matrisler (Hadamard çarpımı) Jm, n (Birler matrisi)
bir M kümesindeki tüm fonksiyonlar∘ (bileşke fonksiyon)birim fonksiyon
bir G grubundaki tüm dağılımlar∗ (konvolüsyon)δ (Dirac delta fonksiyonu)
genişletilmiş reel sayılarminimum+∞
genişletilmiş reel sayılarmaksimum−∞
bir M kümesinin alt kümeleri∩ (kesişimi)M
kümeler∪ (birleşimi)∅ (boş küme)
koşullar, sıralamalarbirleştirmeboş koşul, boş liste
bir boolean cebri∧ (mantıksal kesişim)⊤ (doğru)
bir boolean cebri∨ (mantıksal birleşim)⊥ (yanlış)
bir boolean cebri⊕ (veya değil)⊥ (yanlış)
düğümlerdüğüm toplamıdüğümsüz
kapalı manifold# (düğüm toplamı)S2
yalnızca {e, f}  iki ögesi ∗ şöyle tanımlanır;
ee = fe = e ve
ff = ef = f
hem e hem de f sol birimlerdir,
fakat sağ birim yoktur
iki taraflı birim yoktur
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.