Biricik

Biricik, matematiksel mantıkta bir öğenin (küme, sayı, vb.) tek türlü, eşsiz olması anlamına gelen mantıksal bir işlemcidir. "belirlenen özelliği sağlayan en az iki öğenin birbirine eşit olma" durumunun kısaltması olarak tanımlanır. simgesi ile gösterilir. Matematiksel gösterimle

olarak tanımlanır (burada , x öğesine bağlı bir özelliktir).

Örnekler

  • "Bir doğrunun dışındaki bir noktadan, o doğruya paralel biricik bir doğru geçer" (Paralellik beliti)
  • "A dan B ye giden bir bağıntı, her için biricik bir varsa, göndermedir." (göndermenin tanımı)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.