Bilgin Unan

Bilgin Unan 25 Eylül 1938’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1959 yılında mezun olmuştur, daha sonra Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1985-1989 yılları arasında Trablus büyükelçisi, 1989-1991 yıllarında Lahey büyükelçisi, 1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı ikili siyasi işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı, 1994-1998 yıllarında Moskova büyükelçisi, 1998-2000 yıllarında tekrar Lahey büyükelçisi, 2000 yılında kısa süre Dışişleri Bakanlığı müşaviri, 2000-2003 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanı olarak görev yapmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.