Batı Ermenicesi

Batı Ermenicesi, Türkiye Ermenicesi veya İstanbul Ermenicesi (Ermenice: Արևմտահայերեն), bir Hint-Avrupa dili olan çağdaş Ermenicenin iki lehçesinden birisidir. 1915'e kadar İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde konuşulmaktaydı. 1915-17'deki Ermeni Tehciri ve dış ülkelere yapılan göçlerden dolayı bugün daha çok Ermeni diasporası tarafından konuşulmaktadır. Türkiye'de ise ancak İstanbul şehrindeki Ermenilerin küçük bir bölümü konuşmaktadır.Türkiye'de Ermenice (Batı Ermenice lehçesi) bugünkü Ermeni toplumunda sadece küçük bir azınlık tarafından konuşulmaktadır. Ana dili olarak Türkçe Ermenice'nin yerini almasından dolayı Türkiye'de Ermenice yok olma sürecine girmiştir ve UNESCO, Türkiye'de Ermeni dilini Dünya yıllık "Atlas of the World's Languages in Danger" (Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası)na eklemiştir ve burada Türkiye'de Batı Ermeni lehçesini "definitely endangered language" (kesinlikle tehlikede bir dil) olarak tanımlamıştır.[1][2][3]

20. yüzyılın başlarına dek Batı Ermenicesinin konuşulduğu bölgeler.

Konuşanların bazılarının Ermeni diasporasından, Ermenistan'a, Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesine göçünden dolayı buralarda da az da olsa konuşulmaktadır; ancak Doğu Ermenicesi Ermenistan'da çok daha yaygındır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.