Baryum nitrat

Baryum nitrat kimyasal formülü Ba(NO3)2 olan baryum ve nitrat iyonundan meydana gelmiş bir tuzdur.

Baryum nitrat
Tanımlayıcılar
CAS numarası 10022-31-8
PubChem 24798
RTECS numarası CQ9625000
SMILES
InChI
ChemSpider 23184
Özellikler
Molekül formülü Ba(NO3)2
Molekül kütlesi 261.337 g/mol
Görünüm beyaz, parlak kristaller
Koku kokusuz
Yoğunluk 3.24 gr/cm³
Erime noktası

592 °C ((bozunur))

Çözünürlük (su içinde) 4.95 gr/100 mL (0 °C)
10.5 gr/100 mL (25 °C)
34.4 gr/100 mL (100 °C)
Çözünürlük () alkolde çözünmez
Tehlikeler
GHS piktogramları
GHS İşaret sözcüğü Tehlike
R-ibareleri R20/22
G-ibareleri S2, S28
H-ibareleri H272, H301, H302, H319, H332
P-ibareleri P210, P220, P221, P261, P264, P270, P271, P280, P301+310, P301+312, P304+312, P304+340, P305+351+338, P312, P321, P330, P337+313, P370+378, P405, P501
NFPA 704
0
3
3
Parlama noktası yanmaz[1]
ABD maruz
kalma limiti (PEL)
TWA 0.5 mg/m³[1]
LD50 355 mg/kg (oral, sıçan)
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Baryum nitrat beyaz kristallerden oluşmuştur.Zehirlidir, suda çözündüğünden dolayı suda çözünen diğer baryum bileşikleri gibi deriyle temastan kaçınılmalıdır. Bazen nitrobarit minerali olarak doğada bulunabilir.

Baratol baryum nitrat, TNT ve bağlayıcı dan oluşan bir patlayıcı bileşimdir.

Kaynakça

  1. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0046". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.