S-ibareleri listesi

S-ibareleri Avrupa Birliği 67/548/EEC sayılı Direktifin Ek 3 de tanımlanmıştır: Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin özel risklerin niteliği. Liste 2001/59/EC sayılı Direktifle birleştirilmiş ve yayınlanmıştır[1] Diğer AB ülke dillerinde de çevirileri bulunabilir. Liste sonradan güncellenmiş ve Avrupa dillerindeki çeviriler eklenerek Directive 2006/102/EC’de yayınlanmıştır.

Bu güvenlik ibareleri Avrupa da değil uluslararası da kullanılmakta olup tam bir uluslararası uyumu sağlamak için sürekli çaba gösterilmektedir.

Güvenlik ibareleri

Not:Eksik S-numaraları silinmiş ya da diğer ibarelerin yerini almış ibareleri göstermektedir.

KodRisk İbaresinin Açık İfadesi
S1Kilit altında muhafaza edin
S2Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S3Serin yerde muhafaza edin
S4Yerleşim alanlarından uzak tutun
S5... içinde muhafaza edin (uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)
S6... içinde muhafaza edin (uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir)
S7Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin
S8Kabı kuru halde muhafaza edin
S9Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin
S10Yaş halde muhafaza edin
S11belirtilmemiş
S12Kabı kapalı olarak muhafaza etmeyin
S13Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun
S14... 'den uzak tutun (temasından sakınılması gerekenler üretici tarafından belirlenir)
S15Sıcaktan koruyun
S16Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - Sigara içmeyin
S17Yanıcı maddelerden uzak tutun
S18Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır
S20Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin
S21Kullanım sırasında sigara içmeyin
S22Tozlarını solumayın
S23Gaz/duman/buhar/aerosollerini solumayın (uygun ifadeler üretici tarafından belirlenir)
S24Cilt ile temasından sakının
S25Göz ile temasından sakının
S26Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S27Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır
S28Cilt ile temasında derhal bol ... ile iyice yıkayın (uygun sıvı üretici tarafındanbelirlenir)
S29Kanalizasyona boşaltmayın
S30Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin
S33Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın
S35Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin
S36Uygun koruyucu giysi giyin
S37Uygun koruyucu eldiven takın
S38Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın
S39Koruyucu gözlük/maske kullanın
S40Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini ... ile temizleyin (uygun madde üretici tarafından belirlenir)
S41Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın
S42Fümigasyon/püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın (uygun cihaz üretici tarafından belirlenir)
S43Alevlenmesi durumunda söndürmek için ... kullanın (uygun madde üretici tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa - kesinlikle su kullanmayın)
S45Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin)
S46Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S47... °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin (uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir)
S48... ile nemlendirin (uygun madde üretici tarafından belirlenir)
S49Sadece orijinal kabında muhafaza edin
S50... ile karıştırmayın (üretici tarafından belirlenir)
S51Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın
S52Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayın
S53Maruz kalmaktan sakının – kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun
S56Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin /ettirin
S57Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın
S59Geri kazanım/yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/ithalatçıya/dağıtıcıya başvurun
S60Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin
S61Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/güvenlik bilgi formuna bakın
S62Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S63Kazara solunması halinde: kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın
S64Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise)

Kombinasyonlar

Kombinasyon KoduRisk İbaresinin Açık İfadesi
S1/2Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin
S3/7Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin
S3/7/9Kabı iyice kapalı halde ve serin, iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin
S3/9/14Serin, iyi havalandırılan bir yerde ...’den uzak tutarak muhafaza edin (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)
S3/9/14/49Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ... ’den uzak tutarak muhafaza edin (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)
S3/9/49Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin
S3/14Serin bir yerde ... ‘den uzak tutarak muhafaza edin (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)
S7/8Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin
S7/9Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin
S7/47Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ... °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin (uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir)
S8/10Kabı yaş halde ve içeriğini kuru halde muhafaza edin
S20/21Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin
S24/25Göz ve cilt ile temasından sakının
S27/28Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda ... ile hemen yıkayın (uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)
S29/35Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin
S29/56Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin
S36/37Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın
S36/37/39Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın
S36/39Çalışırken uygun koruyucu giysi ve koruyucu gözlük/maske kullanın
S37/39Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın
S38/2Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı takın ve çocuklardan uzak durun
S47/49Sadece orijinal kabında ve ... °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin (uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir)

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  1. "EUR-Lex - 32001L0059 - EN". europa.eu. 2 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.