İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi matematik biliminin çok önemli bir alt-bölümü olan istatistik biliminde içeriğinde bulunan konuların çok ayrıntılı olarak sınıflandırılması ile ortaya çıkarılmıştır.

Bu listenin ana kaynağı İngilizce Vikipedia "List of statistics topics" ve Milletlerarası İstatistik Enstitüsü (ISI - International Statistics Institute) tarafından hazırlanan istatistiksel terimler ve konular listesidir.

Milletlerarası İstatistik Enstitüsü (ISI - International Statistics Institute) bir enternasyonal bilim kurumu olarak istatistik bilimi konu ve terimlerini bir araya toplayıp (Türkçe dahil) 28 bilim dilinde karşılıklı olarak yayınlamıştır. Bu uğraşın sonucunun milletlerarası bilim camiasının büyük başarılarından biri olduğu kabul edilmektedir. Ortaya çıkartılan, istatistik bilimi içinde kullanılan ve bu bilime ait özel kavramların ve terimlerin listesi, tam kapsamlı olma hedeflidir ve böylelikle istatistik bilimi için bir Türkçe yol haritası yapılmış olmaktadır.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A türü bölge
A türü dağılım
A türü seriler
ağ örneklemesi
ağırlık işlevi fonksiyonu
ağırlık işlevi
ağırlıklı indeks sayısı
ağırlıklı ortalama
ağırlıklı takım
ağırlıklandırılmamış ortalama
ağırlıklandırılmamış ortalamalar yöntemi (varyans analizinde)
ağırlıklandırma katsayısı
ağırlıklandırma tasarımı
aşırı belirleme
aşırı Graceo Latin karesi
aşırı kırpma (sınırlama)
aşırı küresel normal dağılımı
aşırı Poisson dağılımı
aşırı yayılım
aşırılık katsayısı
aşırı-özlü model
aşan yaşam sınaması
aşan yaşam testi
aşanlık sınamaları (testleri)
aşanların dağılımı
Abbe-Helmert ölçütü
Abelson-Tukey puan sınaması (testi)
açık ardışık taslak
açık uçlu sınıflar
açık uçlu soru
açıklık (değişim aralığı) grafiği
açıklık (değişim aralığı) orta değeri
açıklık (değişim aralığı)
açıklayıcı değişken
açısal değişkenler
açısal dönüşüm
ad hoc sınaması (testi)
adımsal regresyon
Adès dağılımları
adil oyun
afet kuramı (teorisi)
affine alfa kararlılığı
Aitken tahmin edicisi
Ajne analiz sınaması (testi)
Ajne çözümleme sınaması (testi)
Akaike bilgi ölçütü
alan karşılaştırılabilirlik etkeni
alan karşılaştırılabilirlik faktörü
alan örneklemesi
aldatıcı birliktelik
aldatıcı ilişki
aldatıcı korelasyon
aldatıcı süreç
alfa çarpanlaması
alfa indeksi
alfa kararlılığı
alfa yanılgısı (hatasi)
alfabe
algoritma
alokörtik
alt çeyrek
alt denetim sınırı
alt kontrol sınırı
alt sıra yan tahmin edicisi
altı nokta denemesi
Alter periyodramı
alt-grup etki karışımlı
alt-martingale
alt-örnek
alt-örnekleme
alt-Poisson dağılımı
alt-seri
alt-seriler
alt-tabaka denetimi (kontrolü)
alt-üstel dağılım
amaçlı örnek
ana bileşenler
ana birim
ana etki
ana örnek
analitik araştırma
analitik eğilim
analitik inceleme
analitik regresyon
analog bilgisayar
Anderson-Darling istatistiği
Anderson'un sınıflama istatistiği
Andrew'un Fourier türü çizişi
ani atışlı gürültü
ani durum
ani ölüm hızı
anizotropik dağılım
anketör yanlılığı
anlamlılığı
anlamlılık düzeyi
anlamsız ilişki (korelasyon)
Anosov savı (teoremi)
Ansari-Bradley yayılım sınaması (testi)
Anscombe artık değeri
AQL
ara dereceli değerler
araştırma soru kağıdı
araştırma tasarımı
araştırma
araştırmalardaki yanılgılar (hatalar)
araç değişken
aracılık analizi
aracılık çözümlemesi
aralık dağılımı
aralık tahmini
aralıklı olasılık dağılım
ardışık analiz
ardışık çözümleme
ardışık hoşgörü bölgesi
ardışık ki-kare sınama (testi)
ardışık olasılık oran sınaması(testi)
ardışık sınama (test)
ardışık T² sınaması )testi)
ardışık tahmin
ardıl çıkarım kareleri ortalaması
ardıl çıkarım ortalaması
ardıl durumlara ilişkin örnekleme
ardıl fark istatistiği
Arfwedson dağılımı
ARIMA süreci
aritmetik dağılım
aritmetik ortalama
ark-sinüs dağılımı
ark-sinüs dönüşümü
ARMA süreci
Armitage kısıtlı işlemi
Armitage'ın ki-kareli eğilim sınaması (testi)
Arnold dağılımı
artı çarpıklık
artık işlem etkisi, artık etkisi
artık kareler toplamı
artık
artan başarısızlık hızı
artan tehlike hızı
asimptotik Bayes işlemi
asimptotik dağılım
asimptotik etkinlik
asimptotik göreli (nisbi) etkinlik
asimptotik Normallik
asimptotik olarak altminimaks
asimptotik olarak durağan
asimptotik olarak en güçlü sınama (test)
asimptotik olarak etkin tahmin edici
asimptotik olarak yansız tahmin edici
asimptotik olarak yerel en iyi tasarım
asimptotik ölçünlü yanılgı (hata)
asimptotik standart yanılgı (hata)
Aspin-Welch testi
at nalı etkisi
atak hızı
atanma
atlama istatistiği
atlama matrisi
atlamalı okuma yöntemi
atom
ayırıcı analiz
ayırıcı çözümleme
ayırtedici fonksiyon
ayırtedici fonksiyonel
ayırtedici işlev
ayırtedici işlevli
ayırtedici kök
ayarlama
aykırı değerler
aylık ortalama
aylak dönem (boş dönem)
aynı sıralı yan tahmin edicileri
aynı türlük indeksi
ayrı türlü
ayrı varyanslı
ayrışım
ayrılış süreci
ayrıntılı önsel (dağılım)
az yayılma
azalan tehlike hızı
azaltılmış en küçük kareler yöntemi
azaltılmamış tasarımlar
azbasıklık

B

B türü bölge
B türü dağılım
B türü seriler
bağ işlevi
bağımlı değişken
bağımlılık
bağımsız artışlı süreç
bağımsız değişken
bağımsız denemeler
bağımsız hareket
bağımsızlık sıklığı
bağımsızlık
bağlı bloklar
bağlı ikili değiştirmeli tasarım
bağlı ikili karşılaştırma tasarımı
bağlı örnekler
bağlı sıralılık
bağlanan değişken
bağlantı indeksi
bağlantı
bağlantı
bağlantılılık
başıboş
başarım karakteristiği
başarım niteliği
başarısızlık hızı
başvuru dönemi
başvuru kümesi
Bachelier süreci
Bagai'nin Y1 istatistiği
Bahadur etkinliği
bahis oranı
Banach 'ın eşleme problemi
Barnard 'ın Monte Carlo testi
Barnard'ın Monte Carlo sınaması
Bartholomew problemi
Bartlett and Diananda sınaması
Bartlett and Diananda testi
Bartlett ayarı
Bartlett ayrışımı
Bartlett doğrudaşlık sınaması
Bartlett doğrudaşlık testi
Bartlett düzeltmesi
Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması
Bartlett ikinci dereceden etkileşim testi
Bartlett ilişkisi
Bartlett matris özdeşliği
Bartlett ortakbağlantı sınaması
Bartlett ortakbağlantı testi
Bartlett sınaması
Bartlett testi
Bartlett-Lewis modeli
basık eğri
basıklık
basamak göstergeler
basit hipotez
basit kafes tasarımı
basit olağandışı eğri
basit örnek
basit rastgele örnekleme
basit tablo
basit yapı
baskın strateji
Basu savı
Basu teoremi
Bates-Neyman modeli
Baule denklemi
Bayes aralıkları
Bayes çözümü
Bayes etkeni
Bayes faktörü
Bayes güven aralığı
Bayes güven aralıkları
Bayes karar kuralı
Bayes postulatı
Bayes riski
Bayes savı
Bayes stratejisi
Bayes tahmini
Bayes teoremi
Bayesci olasılık noktası
Bayesci sonuç çıkarımı
Bayesci sonuçlandırma
bayt
baz
beş nokta denemesi
beşli ölçüt
beştebirlikler
Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi
Behrens yöntemi
Behrens-Fisher problemi
Behrens-Fisher sınaması
Behrens-Fisher testi
bekleme kuyruğu
bekleme süresi
beklenen normal puanlar sınaması
beklenen normal puanlar testi
beklenen probit (olasılık birimi)
beklenen sıklıklar
beklenti
belirgin dönem
belirgin karakteristik
belirgin özellik
belirgin yıl
belirginlik
belirleme katsayısı
belirleme yanı
belirlememe katsayısı
belirlenebilir değişme
belirlenebilirlik
belirlenmiş değişken
belirleyici değişken
belirleyici ilişki
belirleyici korelasyon
belirleyici model
belirleyici süreç
belirsiz dağılım
belirsiz önsel
belirtgen değer
belirtme katsayısı
belli dönem
Bellman-Harris süreci
Benford'un savı
benzeşim
benzeşmezlik indeksi
benzeme
benzer basıklık
benzer bölgeler
benzer çarpıklık
benzer dereceli
benzer hareket
benzerlik indeksi
benzerlik
benzersizlik
benzetici
benzetim modeli
Beran sınamaları
Beran testleri
Berge eşitsizliği
Berkson doğrusu
Bernoulli çokluterimlisi
Bernoulli dağılımı
Bernoulli değişimi
Bernoulli denemeleri
Bernoulli polinomu
Bernoulli savı
Bernoulli sayıları
Bernoulli teoremi
Bernoulli yürüyüşü
Bernstein eşitsizliği
Bernstein savı
Bernstein teoremi
Berry eşitsizliği
Bessel düzeltmesi
Bessel fonksiyonu dağılımı
Bessel işlevi dağılımı
beta binom dağılımı
beta dağılımı
beta hatası
beta ikiterimli dağılımı
beta katsayıları
beta olasılık çizişi
beta Stacy dağılımı
beta üssü dağılımı
beta Whittle dağılımı
beta yanılgısı
beta-gamma dağılımı
betimsel araştırma
betimsel göstergeler
betimsel inceleme
betimsel indeksler
betimsel istatistik
beyaz gürültü
Bhattacharyya sınırları
Bhattacharyya uzaklığı
biçim parametresi
Bickel-Hodges tahmin edicisi
Bienaymé-Tchebychev eşitsizliği
bileşen çözümlemesi
bileşen çubuk grafiği
bileşik dağılım
bileşik kestirim aralıkları
bileşik moment
bileşik regresyon
bileşik yeterlilik
bilgi birikimi
bilgi kuramı
bilgi matrisi
bilgi miktarı
bilgi teorisi
bilgi verici önsel
bilgi yitimi
bilgi
bilgilendirmek
bilgilerin iyileştirilmesi
Bingham dağılımı
binom bekleme süresi dağılımı
binom dağılımı
binom değişim
binom olasılık kağıdı
binom yayılım indeksi
bir bölgenin büyüklüğü
bir dağılımın kuyruk alanı
bir değişim aralığının)
bir durumun dönemi
bir etkenin düzeyi
bir faktörün düzeyi
bir sınamanın büyüklüğü
bir sınamanın keskinliği
bir testin büyüklüğü
bir testin keskinliği
bir araya getirme
birbiri ardına dizilmiş kuyruklar
birbiri ardına dizilmiş sınamalar
bireysellik katsayısı
birikimli dağılım (olasılık) fonksiyonu
birikimli dağılım (olasılık) işlevi
birikimli hata
birikimli ki-kare istatistiği
birikimli normal dağılım
birikimli sıklık (olasılık) eğrisi
birikimli sıklık (olasılık) fonksiyonu
birikimli sıklık (olasılık) işlevi
birikimli sapma
birikimli süreç
birikimli süreç
birikimli toplam dağılımı
birikimli toplam grafiği
birikimli yanılgı
birim aşama örneklemesi
birim dikey sistem
birim normal olasılıksal değişken
birimsel örnekleme
birinci dönüş zamanı
birinci limit savı
birinci limit teoremi
birinci tür hata
birinci tür sayma modeli
birinci tür yanılgı
birleşik hipergeometrik dağılım
birleşik hipotez
birleşik indeks sayısı
birleşik negatif çokterimli dağılım
birleşik örnekleme şeması
birleşik Poisson dağılımı
birleşik Poisson dağılımı
birleşik sıklık dağılımı
birleşik veri
birleşim-kesişim ilkesi
birleşim-kesişim sınamaları
birleşim-kesişim testleri
birleşimsel güç ortalaması
birleşimsel sınama
birleşimsel test
birleşimsel yöntemler
birlikteli tasarım
birliktelik analizi
birliktelik çizelgesi
birliktelik çözümlemesi
birliktelik katsayısı
birliktelik
Birnbaum eşitsizliği
Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği
Birnbaum-Saunders dağılımı
Birnbaum-Tingey dağılımı
bispektrum
Bissinger dağılımları
bit (küçük parça)
biyoistatistik
biyolojik deneme
Blackwell savı
Blackwell teoremi
Blakeman ölçütü
blok diyagramı
blok örneklemesi
blok
blokiçi alt-grup
blokiçi
bloklararası
Blom yöntemi
Blum yaklaşımı
Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması
Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık testi
boş göze sınaması
boş göze testi
boş hücre sınaması
boş hücre testi
Bock 'un 3 bileşenli modeli
bölen değer
bölge (kuadrant) bağımlılılğı
bölge olasılıkları
bölümlü (kompartman) modeller
bölünmüş çizişler etki karışımı
bölünmüş çizişler tasarımı
bölünmüş çizişler yöntemi
bölünmüş öğeler yöntemi
bölünmüş sınama yöntemi
bölünmüş test yöntemi
Bonferroni eşitsizliği
Boole eşitsizliği
Boole etken analizi
Boole etken çözümlemesi
Boole faktör analizi
Boole faktör çözümlemesi
Boole-Bonferroni-Fréchet eşitsizliği
bootstrap yöntemleri
Borel-Cantelli lemaları
Borel-Cantelli önermeleri
Borel-Tanner dağılımı
Borges yaklaşımı
Bose dağılımı
Bose-Einstein istatistiği
Bowley indeksi
Box sınaması
Box testi
Box-Cox dönüşümleri
Box-Jenkins modeli
Box-Müller dönüşümü
boyut indirgeme
bozulma sınırı
bozulmuş dağılım
bozulmuş salınım
bozulmuş uyum süreci
Bradford dağılımı
Bradley-Terry modeli
Brandt-Snedecor yöntemi
Bravais ilişki katsayısı
Bravais korelasyon katsayısı
Brown hareket süreci
Brown yöntemi
Brown-Mood işlemi
Bruceton yöntemi
Brunk sınaması
Brunk testi
budama
budanmış ortalama
Buffon'un iğnesi
bulanık küme kuramı
bulanık küme teorisi
bunch-map analizi
bunch-map çözümlemesi
Burke savı
Burke teoremi
Burkholder yaklaşımı
Burr dağılımı
bütünleşik logaritma yasası
bütünleşik spektrum
bütünleşik tayf
bütünleşik veriler
bütünleşik yürüyen ortalama süreci
Buys Ballot tablosu
büyük oranda tamlık
büyük sayılar yasası
büyüklük ve biçim
büyüklük
büyüklükle orantılı olasılıkla seçim

Ç

çakışık örnekleme birimleri
çakışık tasarım
çalışma alt-yığını
çalışma olasılık birimi
çalışma ortalaması
çalışma probiti
çalışma tablosu
çan eğrisi
çapraz açıklık (değişim aralığı)
çapraz genişlik tayfı
çapraz ilişki
çapraz sıklık fonksiyonu
çapraz tayf
çapraz-ağırlık indeks sayısı
çapraz-geçerlilik ölçütü
çapraz-korelasyon
çapraz-kovaryans
çaprazlı etkenler
çaprazlı faktörler
çaprazlı sınıflama
çaprazlık katsayısı
çaprazlık tablosu
çaprazlık tür dağılım
çaprazlık
çapraz-tasarım
çarpık dağılım
çarpık ilişki
çarpık korelasyon
çarpık regresyon
çarpıklık eğrisi
çarpıklık
çarpım momenti ilişkisi
çarpım momenti korelasyonu
çarpım momenti
çarpımsal süreç
çarpınım momenti üreten işlev
çarpınım momenti
çarpınım toplamı
çeşitlilik indeksi
çekim indeksi
çekirdek tahmini
çerçeve
çeviri parametresi
çeyrek çarpıklık ölçüsü
çeyrek değişimi
çeyrek sapması
çeyrek yönleri
çeyrek, dörttebirlik
çeyrekler açıklığı (değişim aralığı)
çıkarımsal istatistik
çift kör
çifte binom dağılımı
çifte gama fonksiyonu
çifte gama işlevi
çifte hipergeometrik dağılım
çifte ikiterimli dağılım
çifte ikiye ayırma
çifte logaritmik grafik
çifte oranlı tahmin edici
çifte örnekleme
çifte Pareto eğrisi
çifte Poisson dağılımı
çifte tersine tasarım
çifte üstel dağılım
çifte üstel regresyon
çiftler toplamı
çizelge
çizgi örneklemesi
çizgi spektrumu
çizgi tayfı
çiziş
çok değerli karar
çok katlı sınıflama
çok sınıflı çapraz tablosu
çok sınıflı kontenjans tablosu
çok sınıflı olumsallık tablosu
çok-aşamalı örnek
çok-aşamalı örnekleme
çok-aşamalı süreç
çok-aşamalı tahmin
çokbasıklık
çok-değişkenli analizi
çok-değişkenli beta dağılımı
çok-değişkenli binom dağılımı
çok-değişkenli Burr dağılımı
çok-değişkenli çokterimli dağılım
çok-değişkenli çözümleme
çok-değişkenli dağılım
çok-değişkenli F dağılımı
çok-değişkenli güç serileri dağılımı
çok-değişkenli hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli işaretli sıra sınaması
çok-değişkenli işaretli sıra testi
çok-değişkenli ikiterimli dağılım
çok-değişkenli kalite denetimi
çok-değişkenli kalite kontrolü
çok-değişkenli moment
çok-değişkenli negatif hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli negatif ikiterimli dağılım
çok-değişkenli negatif ikiterimli dağılım
çok-değişkenli normal dağılım
çok-değişkenli Pareto dağılımı
çok-değişkenli Pascal dağılımı
çok-değişkenli Poisson dağılımı
çok-değişkenli Pólya dağılımı
çok-değişkenli süreçler
çok-değişkenli Tchebyshev eşitsizlikleri
çok-değişkenli ters hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli üstel dağılım
çok-denklemli model
çok-doruklu dağılım
çok-düzeyli ilişki
çok-düzeyli korelasyon
çökertilmiş tabaka yöntemi
çok-etkenli tasarım
çok-evreli örnekleme
çok-faktörlü tasarım
çoklu açıklık (değişim aralığı) sınaması
çoklu açıklık (değişim aralığı) testi
çoklu bağlantı
çoklu çapraz tasarımlar
çoklu çubuk grafiği
çoklu doğrudaşlık
çoklu doğrusal süreç
çoklu düzleme yöntemi
çoklu eğrisel ilişki
çoklu eğrisel korelasyon
çoklu etken çözümlemesi
çoklu faktör analizi
çoklu ilişki katsayısı
çoklu kısmi ilişki katsayısı
çoklu kısmi ilişki katsayısı
çoklu karşılaştırmalar
çoklu karar problemi
çoklu karar yöntemleri
çoklu katmanlama
çoklu korelasyon katsayısı
çoklu Markov süreci
çoklu örnekleme
çoklu Poisson dağılımı
çoklu Poisson süreci
çoklu rastgele başlangıçlar
çoklu regresyon
çoklu sınıflama
çoklu tayflar
çoklu tekrarlı sayım
çoklu yinelemeli sayım
çoklu-binom sınaması
çoklu-binom testi
çoklu-geçici model
çoklu-ikiterimli sınama
çoklu-ikiterimli test
çokluterimli eğilim
çok-seviyeli sürekli örnekleme planları
çokterimli dağılım
çözümlemeli araştırma
çözümlemeli eğilim
çözümlemeli inceleme
çözümlemeli regresyon
çubuk grafiği

D

D türü bölge
dış varyans
dışsal değişken
D²-istatistiği
dağılım eğrisi
dağılım işlevi
dağılım karışımı
dağılıma bağlı dağılım
dağılımdan bağımsız yeterlilik
dağılımdan bağımsızlık yöntemi
dağılımların karışımı
dağıtılmış gecikme
D'Agostino sınaması (testi)
daha iyi aynı dereceden yan tahmin edicisi
dairesel açıklık (değişim aralığı)
dairesel çeyrek sapma
dairesel grafik
dairesel histogram
dairesel kafes dağılımı
dairesel normal dağılım
dairesel olmayan istatistik
dairesel ortalama fark
dairesel ortalama sapma
dairesel sınama
dairesel seri ilişki katsayısı
dairesel seri korelasyon sayısı
dairesel test
dairesel üçlüler
dal ve sınır yöntemleri
Dalenius savı (teoremi)
dalgalanma
dallanan Markov süreci
dallanan Poisson süreci
dallanan yenilenme süreci
dallandırma süreci
Dandekar düzeltmesi
Daniel sınaması
Daniel testi
daraltma
darlık
Darmois-Koopman dağılımları
Darmois-Koopman-Pitman teoremi
Darmois-Skitovich savı (teoremi)
David boş göze sınaması (testi)
David boş hücre sınaması (testi)
David-Barton sınaması (testi)
davranışsal karar islevi (fonksiyonu)
De Finetti savı (teoremi)
değer indeksi
değerleyici güvenebilirliği
değişebilirlik
değişebilme özelliği
değişen basıklıklı
değişen çarpıklık
değişen dereceli
değişim akış analizi
değişim akış çözümlemesi
değişim katsayısı
değişim noktası modelleri
değişim ötesi göreli alan
değişim ötesi
değişim
değişken örnekleme oranı
değişken parti büyüklüğü planı
değişken seçimi
değişken
değişkenler denetimi
değişkenler modelindeki yanılgılar (hatalar)
değişkenlerin toplanabilirliği
değişme ötesi yoğunluk
değişmez daha iyi karar işlevi
değişmez en güçlü sınama (test)
değişmez en küçük risk
değişmez en yüksek doğruluk
değişmez eniyi sabit risk tahmin edicisi
değişmez örnek
değişmez yansız tahmin edici
değişmezlik ilkesi
değişmezlik yöntemi
değişmezlik
değiştirilebilir (değişkenler)
değiştirilmiş binom dağılımı
değiştirilmiş denetim sınırları
değiştirilmiş ikiterimli dağılım
değiştirilmiş kontrol sınırları
değiştirilmiş Latin kare
değiştirilmiş normal dağılımlar
değiştirilmiş ortalama
değiştirilmiş üstel eğri
değiştirilmiş Von Neumann oranı
değiştirmeli deneme
Delaunay nirengisi
dendrogram
deneme
denemeli Bayes işlemi
denemeli Bayes tahmin edicisi
denemeli dağılım işlevi (fonksiyonu)
denemeli olasılık birimi
denetim diyagramı
denetim grafiği
denetim miktarı
denetim noktası
denetim partisi
denetim sınırları
denetim
denetlemeli süreç
deneysel birim
deneysel yanılgı (hata)
denge dağılımı
denge yenileme süreci
denge
dengeli etkenli deney tasarımı
dengeli etki karışımı
dengeli faktörlü deney tasarımı
dengeli farklar
dengeli kafes kare
dengeli örnek
dengeli tamamlanmamış blok
denklemlerdeki hata
denklemlerdeki yanılgı
denklik sınıfı
derece ilişkisi
derece korelasyonu
derece
dereceleme eğrisi
dereceleme
derin tabakalama
destek, dayanak
Dethiel çokgeni
diferansiyel fark denklemi
diferansiyel süreç
dik açılı tasarım
dik
dikdörtgensel birliktelik taslağı
dikdörtgensel dağılım
dikdörtgensel kafes
dikey çokluterimliler
dikey işlevler
dikey kareler
dikey olasılıksal değişken dönüşümü
dikey olmayan veriler
dikey polinomlar
dikey regresyon
dikey sıralar
dikey süreç
dikey tasarım
dikeylik sınamaları (testleri)
dilimli diyagramı
Dimroth-Watson dağılımı
dinamik model
dinamik programlama
dip değer
direnç gösteren teknikler
Dirichlet dağılımı
Dirichlet mozaiği
Dirichlet serileri dağılımı
Divisia indeksi
Divisia-Roy indeksi
Dixon istatistiği
dizisel ilişki (korelasyon) tablosu
Dn+-istatistiği
doğal eşlenik önseli
doğal ilişki
doğal korelasyon
doğal yan
doğru ortalama
doğru regresyon
doğru ve yanlış durumlar yöntemi
doğrudan ilişki
doğrudan korelasyon
doğrudan olasılık
doğrudan örnekleme
doğrudan standartlaştırma
doğrulayıcı etken çözümlemesi (analizi)
doğrulayıcı faktör
doğrulayıcı faktör çözümlemesi (analizi)
doğruluk
doğrusal ayırıcı işlev
doğrusal başarısızlık hızı dağılımı
doğrusal eğilim
doğrusal en çok olabilirlik yöntemi
doğrusal hipotez
doğrusal işlem
doğrusal ilişki (korelasyon)
doğrusal kısıt
doğrusal model
doğrusal olmayan ilişki (korelasyon)
doğrusal olmayan regresyon
doğrusal ortalama kare regresyonu
doğrusal programlama
doğrusal regresyon
doğrusal sistematik istatistik
doğrusal tahmin edici
doğrusal yapı ilişkisi
doğrusal yeterlilik
doğum - ölüm süreci
doğum hızı
doğum süreci
doğum, ölüm ve göç süreci
doğurganlık oranı
Dodge sürekli örnekleme planı
dolandırma
dolaylı en küçük kareler
dolaylı örnekleme
dolaylı standartlaştırma
döndürme örneklemesi
döndürme
döndürülebilir tasarım
dönem
dönemeç tasarım
dönemsel çizit
dönemsel süreç
döngel durum
döngellik
döngü planı
döngü
döngülü sıra
döngülü seriler
döngülü tasarım
Donker savı
Donker teoremi
dönüş noktası
dönüşük Beta dağılımı
dönüşük Dirichlet dağılımı
dönüşümlü yenilenme süreci
Dootlittle tekniği
dört kat çizelgesi
dört parçalı normal dağılım
dört-düzeyli fonksiyon
dört-düzeyli işlev
dört-düzeyli ilişki
dört-düzeyli korelasyon
dörtlü fark
dörttebirlik
doruk değeri
Downton tahmin edicileri
doygun model
doygunluk
doz metameteri
doz-yanıt eğrisi
Dragstedt-Behrens yöntemi
dual savı
dual süreç
dual teoremi
Duncan sınaması (testi)
Dunnett sınaması (testi)
durağan dağılım
durağan kitle
durağan kovaryanslı süreç
durağan süreç
durağan yığın
durağanlık derecesi
Durbin'in çok aşamalı varyans tahmin edicisi
Durbin-Watson istatistiği
durdurma (örnek alma)
durdurma kuralı
duyarlılık ve belirleme
duyarlılık verileri
düzeltilmemiş moment
düzeltilmiś regresyon analizi
düzeltilmiś regresyon çözümlemesi
düzeltilmiş moment
düzeltilmiş olasılık birimi
düzeltilmiş ortalama kare ardışık fark
düzeltme etkeni
düzeltme faktörü
düzen (array)
düzenli durağan nokta süreci
düzenli durum
düzenli en iyi asimptotik normal tahin edici
düzenli grup bölünebilir tamamlanmamış blok tasarımı
düzenli Markov yenileme süreci
düzenli tahmin edici
düzensiz seri
düzensiz tahmin edici
düzensizlik katsayısı
düzensizlik teknikleri
düzgün dağılım
düzgünleştirme gücü
düzgünleştirme sınaması (testi)
düzgünleştirme
düzleme gücü
düzleme regresyon analizi
düzleme regresyon çözümlemesi
düzleme sınaması (testi)
düzleme
Dvoretsky stokastik yaklaşım savı (teoremi)
Dwass-Steel sınaması (testi)

E

Edgeworth indeksi
Edgeworth serileri
eğik etken
eğik faktör
eğilim uydurma
eğilim
eğim oranı denemesi
eğimli olasılık yorumu
eğri uydurma
eğri-doğrusal eğilim
eğri-doğrusal ilişki
eğri-doğrusal korelasyon
eğri-doğrusal regresyonı testi
Ehrenfest modeli
Eisenhart modelleri
ek bilgi
ek latin kare
eklenmiş denge
ekonometri
eksen boyu grafiği
eksensel dağılım
eksensel miktar
eksi yan
eksi-artı noktası
eleme denetimi
eleme tasarımı
eleme
Elfving dağılımı
elipsoidal normal dağılım
eliptik kesme
eliptik normal dağılım
eliptik simetrik dağılımlar
eliptiklik
elverişlilik örneği
EM algoritması
en az anlamlı fark sınaması
en az anlamlı fark testi
en az uygun dağılım
en az yeterli istatistik
en az yeterli tamlık
en büyük çeyrek
en büyük entropi yöntemi
en büyük F oranı
en büyük olasılık tahmin edicisi
en büyük ölçüt
en çok olabilirlik bağımlılığı
en çok olabilirlik oran sınaması
en çok olabilirlik oran testi
en çok olabilirlik oranı
en çok olabilirlik yöntemi
en çok olabilirlik
en dik çıkış yöntemi
en etkin tahmin edicisi
en güçlü dönüşül bölge
en güçlü sınama
en güçlü sıra sınaması
en güçlü sıra testi
en güçlü test
en iyi asimptotik normal tahmin edici
en iyi asimptotik sınama
en iyi asimptotik test
en iyi dağıtım
en iyi doğrusal kestirici
en iyi doğrusal yansız tahmin edici
en iyi durma kuralı
en iyi istatistik
en iyi kritik bölge
en iyi sınama
en iyi sınama
en iyi tabakalandırma
en iyi tahmin edici
en iyi uyum
en iyiye yakın doğrusal tahmin edici
en kısa güven aralıkları
en küçük ayırım bilgi istatistiği
en küçük çeyrek
en küçük kapsar ağaç
en küçük kareler tahmin edicisi
en küçük kareler yöntemi
en küçük khi-kareli
en küçük kovaryans
en küçük logit ki-kare tahmin edicisi
en küçük normit ki-kare tahmin edicisi
en küçük tamlık
en küçük varyans doğrusal yansız tahmin edici
en küçük varyans farkı yöntemi
en küçük varyans
en küçük-en büyük ilkesi
en küçük-en büyük kabul etmeme ilkesi
en küçük-en büyük sağlam tahmin edicisi
en küçük-en büyük strateji
en küçük-en büyük tahmin edicisi
en sıkı sınama
en sıkı test
en seçici güven aralıkları
en yakın komşu kümelemesi
en yakın komşu yöntemleri
en yüksek sonsal yoğunluk aralıkları
enflasyon etkeni
enflasyon faktörü
Engset dağılımı
entropi
envanter problemleri
epsilon bağımsızlığı
Erlang dağılımı
Erlang formülü
esneklik eğrisi
Esseen leması
Esseen türü yaklaşım
Esseen yardımcı önermesi
eş aralıklı regresyon işlevi
eşbasıklık
eşbiçimlilik
eşdağılım çizgisi
eşdeğer doz
eşdeğer örnekler
eşdeğer sapma
eşdeş
eşderecelendirme
eş-gidiş analizi
eş-gidiş çözümlemesi
eş-gidiş ilişkisi
eşik modeli
eşik savları
eşik teoremleri
eşit aralıklar sınaması
eşit aralıklar testi
eşit dağılım çizgisi
eşit ihmal kuralı
eşit ilişkili dağılım
eşit olasılıklı seçme yöntemi
eşit olasılıklı seçme yöntemli örnekleme
eşit olasılıkla seçim
eşit ölçülü grafik
eşit olmayan alt-sınıflar
eşit parçalara ayırma kuralı
eşit yanlı sınama
eşit yanlı test
eşitleyen değer
eşitleyici karar kuralı
eşitsizlik katsayısı
eşkeşfedilebilirlik eğrisi
eşleme dağılımı
eşleme katsayısı
eşleme
eşlenik dağılımı
eşlenik dereceleme
eşlenik Latin kareler
eşlenik önsel
eşli örnekler
eşlik değişkeni
eşlik
eş-normal dağılım
eştayf
eşvaryanslı
eş-yükselti eğrisi
eş-yükselti seviyesi
eş-zamanlı ayırma aralıkları
eş-zamanlı denklemler modeli
eş-zamanlı güven aralıkları
eş-zamanlı hoşgörü aralıkları
eşzamanlı sapma
eş-zamanlı tahmin
eş-zamanlı varyans oranı sınaması
eş-zamanlı varyans oran
etken analizi
etken çözümlemesi
etken döndürme
etken karşıt savı
etken karşıt tezi
etken matrisi
etken örüntüsü
etken puanı
etken yükleme
etken
etkeni tersine sınama
etkeni tersine test etme
etkensel çokterimli dağılım
etkensel dağılım
etkensel deney
etkensel kümülant üreten fonksiyon
etkensel kümülant
etki değişkeni
etki eğrisi
etki karışımı
etki
etkileşim bileşeni
etkileşim sırası
etkileşim
etkileyen karakteristik
etkileyen özellik
etkin açıklık (değişim aralığı)
etkin birim
etkin olmayan istatistik
etkin tahmin edici
etkinlik denkliği
etkinlik etkeni
etkinlik faktörü
etkinlik indeksi
etkinlik
etkisiz geri dönülen durum
etki-tepki işlevi
Euler varsayımı
evre diyagramı
evre etki karışımlı tasarımlar
evre fonksiyonu
evre işlevi
evre tayfı
evre
evren
evrimsel işlem
evrimsel spektrum
evrimsel süreç
evrimsel tayf
eyer noktası yaklaşımı

F

faktör çözümlemesi
faktör döndürme
faktör karşıt savı (tezi)
faktör matrisi
faktör örüntüsü
faktör puanı
faktör yükleme
faktör
faktörel çokterimli dağılım
faktörel dağılım
faktörel deney
faktörel kümülant üreten fonksiyon
faktörel kümülant
faktörü tersine sınama (test etme)
fark işaret sınaması (testi)
farksızlık bölgesi
farksızlık düzeyi indeks sayısı
farksızlık noktası
farksızlık
Fatou leması
Fatou yardımcı önermesi
fayda kuramı (teorisi)
fazla doymuş tasarım
F-dağılımı
Fellegi yöntemi
Fermi-Dirac istatistiği
Ferreri dağılımı
Fieller savı (teoremi)
Fieller-Hartley-Pearson birliktelik ölçüsü
fiili bekleme süresi süreci
fi-katsayısı
fikir araştırması
fikir incelemesi
Fisher (korelasyon katsayısı) dönüşümü
Fisher (küresel Normal) dağılımı
Fisher B-dağılımı
Fisher bilgisi
Fisher dağılımı
Fisher k-istatistikleri
Fisher modeli
Fisher-Behrens sınaması (testi)
Fisher-Hsu-Roy dağılımı
Fisher-Irwin sınaması(testi)
Fisher-Yates sınaması(testi)
fiyat bağıntısı
fiyat indeksi
fiyat tazmin indeksi
Fleiss'in kappa katsayısı
Fokker-Planck denklemi
fonksiyonel limit savı
fonksiyonel merkezi limit teoremi
Foster ölçütü
Fourier analizi
Fourier çözümlemesi
Fourier dönüşümü
fraktal
Fréchet dağılımı
Fréchet eşitsizlikleri
Freeman-Tukey dönüşümü
Freund-Ansari sınaması(testi)
Friedman sınaması (testi)
F-sınaması (testi)
Furry süreci

G

Gabriel sınaması
Gabriel testi
Gabriel-Sen istatistiği
Galton eğrisi
Galton ferdi fark problemi
Galton rank sıra sınaması
Galton rank sıra testi
Galton-McAllister dağılımı
Galton-Watson süreci
gamma dağılımı
gamma katsayıları
Gani ortalama farkı
Gantt durum grafiği
Gart sınaması
Gart testi
Garwood dağılımı
Gauss dağılımı
Gauss elemesi
Gauss-Markov savı
Gauss-Markov teoremi
Gauss-Poisson dağılımı
Gauss-Seidel yöntemi
Gauss-Winckler eşitsizliği
Geary oranı
Geary oranı
Geary savı
Geary teoremi
geçerlilik
geçiş durumu
geçiş matrisi
geçiş olasılığı
geçici sürekli süreç
geçici türdeş süreç
gecikme histerisi
gecikme
gecikmeli ilişki
gecikmeli korelasyon
gecikmeli kovaryans
gecikmeli regresyon
geçmişin denetimi
geçmişin kontrolleri
gelişim indeksi
gen çifti
genel etken
genel faktör
genel içbağımlı sistem
genel uyum ortalaması
genel uyum
genel yenileme süreci
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran sınaması
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran testi
genelleştirilmiş Bayes karar kuralı
genelleştirilmiş binom dağılımı
genelleştirilmiş çokterimli dağılım
genelleştirilmiş dağılım
genelleştirilmiş dağılıma bağlı dağılım
genelleştirilmiş dik açılı tasarımlar
genelleştirilmiş doğrusal model
genelleştirilmiş en çok olabilirlik tahmin edicisi
genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin edicisi
genelleştirilmiş Fisher k -istatistikleri
genelleştirilmiş gama dağılımları
genelleştirilmiş güç serileri dağılımları
genelleştirilmiş iç-içe dağılım
genelleştirilmiş iki değişkenli üstel dağılım
genelleştirilmiş ikiterimli dağılımı
genelleştirilmiş kararlı yasa
genelleştirilmiş klasik doğrusal tahmin ediciler
genelleştirilmiş normal dağılım
genelleştirilmiş STER dağılımı
genelleştirilmiş T² dağılımı
genelleştirilmiş ters
genelleştirilmiş uzaklık
geniş anlamda durağan
geniş büyüklükler
geniş kapsamlı örnekleme
geniş örnekleme
genişletilmiş Bayes karar kuralı
genişletilmiş grup bölünebilir tasarım
g:enişletilmiş hipergeometrik dağılım
genişletilmiş ikiterimli dağılımı
genişletilmiş negatif binom dağılımı
genişlik oranı, genlik oranı
genişlik
geometrik açıklık (değişim aralığı)
geometrik dağılım
geometrik hareketli ortalama
geometrik olasılık
geometrik ortalama
gerçekleniş
gereksiz değişken
gerginlik
geri çağırma
geri çevirici örneklem
geri çevirme bölgesi
geri çevirme doğrusu
geri çevirme hatası
geri çevirme katsayısı
geri çevirme yanılgısı
geri çevrilebilir kalite seviyesi
geri dönme oyunu
geri dönüş dönemi
geri dönüş durumları
geri dönüş zamanı
geri dönüşlü algoritma
geri dönüşlü durum
geri dönüşlü Markov zinciri
geri dönüşlü sistem
geri dönülen zaman
geri modülasyon
geriye doğru denklemler
geriye doğru süreç
geriye dönük çalışma
gevşek salınım
gezgin satıcı problemi
Gibrat dağılımı
Gini eşdereceleme indeksi
Gini hipotezi
Gini oranı
Gini'nin delta indeksi
Gini'nin ortalama uzaklığı
giriş zamanı
giriş/çıkış süreci
g-istatistiği
Gittins indeksi
gizli değişken
gizli kök (vektör)
gizli periyodiklik çizelgesi
gizli yapı
Glivenko savı
Glivenko teoremi
Glivenko-Cantelli leması
Glivenko-Cantelli yardımcı önermesi
Gnedenko savı
Gnedenko teoremi
Gnedenko-Koroljuk dağılımları
Gnedenko-Koroljuk savı
Gnedenko-Koroljuk teoremi
göç
Gompertz eğrisi
gömülmüş süreç
Goodman-Kruskal G istatistiği
Goodman-Kruskal Tau katsayısı
göreli bilgi
göreli etkinlik (bir örnek tasarımının)
göreli etkinlik (bir sınamanın)
göreli etkinlik (bir tahmin edicinin)
göreli etkinlik (bir testin)
göreli indeks
göreli kesinlik
göreli kuvvet
göreli oran
göreli risk
göreli sıklık
göreli varyans
görüntü işleme
gösterge fonksiyonu
gösterge işlevi
göstermelik değişken
göstermelik gözlem
göstermelik işlem
Goutereau değişmezi
Goutereau sabiti
gövde-yaprak gösterimi
Gower benzerlik katsayısı
göze modeli
göze sıklığı
gözlem hatası
gözlem yanılgısı
gözlemlenebilir değişken
gözlemsel hata
gözlemsel yanılgı
Graeco-Latin kare
grafiksel tahmin edici
Gram ölçütü
Gram-Charlier serileri A türü
Gram-Charlier serileri B türü
Gram-Charlier serileri C türü
Greenhouse-Geisser sınaması
Greenhouse-Geisser testi
Grenander 'in belirsizlik ilkesi
Grubbs kuralı
Grubbs tahmin edicileri
grup ardışık tasarımı
grup bölünebilir döndürülebilir tasarımlar
grup bölünebilir PBIB
grup bölünebilir tamamlanmamış blok tasarımı
grup bölünebilir tasarım
grup eleme yöntemleri
grup etkeni
grup faktörü
grup içi varyans
grup karşılaştırması
grup
gruplama düzeltmesi
gruplama kafesi
gruplandırılmış Poisson dağılımı
gruplar arası varyans
g-sınaması
g-testi
güç dönüşümü
güç etkinliği
güç fonksiyonu dağılımı
güç fonksiyonu
güç işlevi dağılımı
güç işlevi
güç momenti
güç ortalaması
güç tayfı
güç toplamı
güç
güçlü büyük sayılar yasası
güçlü dağılımdan bağımsız
güçsel hızlandırma
gül diyagramı
Gumbel dağılımı
Gumbell eşitsizlikleri
Gupta'nın altküme seçme yöntemleri
Gupta'nın simetri sınaması
Gupta'nın simetri testi
Gurland'ın Neyman dağılımı genelleştirmesi
gürültü
Guttman ölçeklemesi
güven aralığı
güven bölgesi
güven düzeyi
güven eğrileri
güven katsayısı
güven kuşağı
güven sınırları
güvenilir dağılım
güvenilir sonuç çıkarımı
güvenilir sonuçlandırma
güvenilir süreç
güvenilirlik katsayısı
güvenirlik
güvenme olasılığı
güvenme sınırları
güvensizlik

H

hızlı Fourier dönüşümü
haberleşmek
Haldane yanılgı (hata) kareler toplamı ölçüleri
ham moment
ham puan
Hammersley-Clifford savı (teoremi)
Hamming düzlemesi
Hanning düzlemesi
harcanan bekleme süresi
Hardy toplama yöntemi
Hardy-Weinberg denkliği
hareketli ağırlıklar
hareketli açıklık (değişim aralığı)
hareketli gözlemci tekniği
hareketli mevsimlik değişim
hareketli ortalama bozulması
hareketli ortalama modeli
hareketli ortalama süreci
hareketli ortalama yöntemi
hareketli ortalama
hareketli toplam
hareketli toplama süreci
hareketli yıllık toplam
hareketli-durağan model
Harley yaklaşımı
harmonik dağılım
harmonik kadran
harmonik ortalama
harmonik regresyon
harmonik süreç
Harris yürüyüşü
Harrison yöntemi
Hartley sınaması
Hartley-Rao planı
Hastings yaklaşımı
hata fonksiyonu tümleci
hata fonksiyonu
hata işlevi tümleci
hata işlevi
hata kare ortalaması
hata kareler toplamı
hata kuşağı
hata küçültme gücü
hata varyansı
hata
hatanın birleştirilmesi
hatasızlık
Hausdorff boyutu
haydut problemleri
Hellinger uzaklığı
Helly-Bray savı (teoremi)
Helly'nin birinci savı (teoremi)
Helmert dağılımı
Helmert dönüşümü
Helmert ölçütü
hemen hemen durağan
hemen hemen her yerde
hemen hemen kesin
hemen hemen kesinlikle
Hermite dağılımı
heterojen dağılımların açımlanması
Heywood savı
Hhn (x) fonksiyonu
Hhn işlevi
hiperbolik kesen dağılım
hipergeometrik bekleme süresi dağılımı
hipergeometrik dağılım
hiperküp
hipernormal yayılım
hipernormallik
hiperüstel dağılım
hipotetik kitle
hipotetik yığın
hipotez sınaması (testi)
histogram
historigram
hiyerarşi
hiyerarşik doğum ve ölüm süreci
hiyerarşik grup bölünebilir tasarım
hiyerarşik küme analizi
hiyerarşik küme çözümlemesi
hiyerarşik sınıflama
hoşgörü dağılımı
hoşgörü etkeni
hoşgörü faktörü
hoşgörü sınırları
hoşgörü
hoşgörülebilir tahmin edici
Hodges-Ajne sınaması
Hodges'in iki değişkenli işaret sınaması
Hodges-Lehmann bir örnek tahmin edicisi
Hoeffding bağımsızlık sınaması
Hoeffding C1 istatistiği
Hoeffding eşitsizliği
Hölder eşitsizliği
Hollander iki değişkenli simetri sınaması (testi)
Hollander paralellik sınaması (testi)
Hollander-Proschan yeni eskiden iyidir sınaması (testi)
Holt yöntemi
Horvitz-Thompson tahmin edicisi
Hotelling sınaması (testi) (bağımlı korelasyonlar)
Hotelling T²'si
Householder üçlü köşegenleştirmesi
Huber tahmin edicisi
hücre modeli
hücre sıklığı
Hunt-Stein savı (teoremi)

İ

işaret edici değişken
işaret sınaması (testi)
işaretli sıra sınaması (testi)
işlem ortalama karesi
işlem
işlevsel ilişki
işlevsel merkezi limit savı (teoremi)
iç en küçük kareler
iç regresyon
iç varyans
içerik sınamaları (testleri)
iç-içe dağılım
iç-içe dengeli tamamlanmamış blok tasarımı
iç-içe hipotezler
iç-içe örnekleme
iç-içe örnekler (alt-örnekler)
iç-içe sınıflama
iç-içe tasarım
iç-ilişki
içine yayılma düzeyi
iç-korelasyon
içsel değişken
ideal indeks sayısı
iflâs problemleri
ikame F-oranı
ikame t-oranı
ikame
iki aşamalı en küçük kareler
iki aşamalı örnek
iki çubuk çizişi
iki değerli değişken
iki değişkenli beta dağılımı
iki değişkenli binom dağılımı
iki değişkenli Cauchy dağılımı
iki değişkenli çokterimli dağılım
iki değişkenli dağılım
iki değişkenli düzgün dağılım
iki değişkenli F-dağılımı
iki değişkenli gamma dağılımı
iki değişkenli hipergeometrik dağılım
iki değişkenli işaret sınaması
iki değişkenli işaret testi
iki değişkenli II. tür dağılım
iki değişkenli ikiterimli dağılım
iki değişkenli logaritmik dağılım
iki değişkenli logaritmik seriler dağılımı
iki değişkenli negatif ikiterimli dağılım
iki değişkenli normal dağılım
iki değişkenli Pareto dağılımı
iki değişkenli Pascal dağılımı
iki değişkenli Poisson dağılımı
iki değişkenli Student dağılımı
iki değişkenli tekdüze dağılım
iki değişkenli üstel dağılım
iki etkenli model
iki faktörlü model
iki kollu haydut
iki kutuplu etken
iki kutuplu faktör
iki serili ilişki
iki serili korelasyon
iki sonuçlu değişken
iki sonuçlu deney
iki sonuçlu dizi
iki taraflı üstel
iki taraftan kesilmiş normal dağılım
iki tepeli dağılım
iki vektörlü çokterimli dağılım
iki yanlı sınama (test)
iki yönden üstel
iki yönlü sınıflama
ikişer ikişer sıklıklı çizelge
iki-etken kuramı
iki-etken teorisi
iki-evreli örnekleme
iki-faktör kuramı
iki-faktör teorisi
ikili bağımsızlık
ikili çiziş
ikili etki karışımı
ikili Fisher k-istatistikleri
ikili karşılaştırma
ikili kör
ikili stokastik matris
ikili stokastik Poisson süreci
ikili tayf
ikili-üçlü sınama
ikili-üçlü test
ikinci limit savı
ikinci limit teoremi
ikinci sıradan analiz
ikinci sıradan çözümleme
ikinci sıradan durağan
ikinci tür hata
ikinci tür sayma modeli
ikinci tür yanılgı
ikincil birim
ikincil süreç
ikiterimli bekleme süresi dağılımı
ikiterimli dağılım
ikiterimli değişim
ikiterimli olasılık kağıdı
ikiterimli yayılım indeksi
ikiye ayırma
ikizli dağılımlar
ileriye doğru denklemler
ileriye yönelik çalışma
ilerleyen ortalama
ilerleyen sansürlü örnekleme
iletişim kurmak
iletişimli sınıf
ilişki indeksi
ilişki katsayısı
ilişki matrisi
ilişki oranı
ilişki tablosu
ilişki yüzeyi
ilişki
ilk aşama birimi
ilk basamak dağılımı
ilk geçiş zamanı
ilk giriş noktası
inanma derecesi
inceleme tasarımı
inceleme
incelemelerdeki yanılgılar (hatalar)
inceltme
indeks sayısı
indeks
indirgenemez Markov zinciri
indirgenmiş biçim yöntemi
indirgenmiş denetim
indirgenmiş denklemler
indirgenmiş olasılıksal değişkeni
indirgenmiş örnek
indirgenmiş tasarım
inme işlemi
insidans
Irwin dağılımı
isim çekme örneklemesi
Ising-Stevens dağılımı
isodinler
istatistik
istatistikler
istatistiksel hipotez
istatistiksel hoşgörü aralığı
istatistiksel hoşgörü bölgesi
istatistiksel hoşgörü sınırı
istatistiksel kitle
istatistiksel olarak eşdeğer blok
istatistiksel yayılma ve sapma
istatistiksel yığın
iyileştirilmiş indeks sayısı
iyileştirme denetimi
iyileştirme
iz ilişkisi
iz korelasyonu
izleme
izotip yöntemi
izotropi
izotropik dağılım

I

I. tür dağılım
I. tür örnekleme
I. tür yanılgı (hata)
I. ve II. tür olasılıklar
II. tür dağılım
II. tür örnekleme
II. tür yanılgı (hata)
II. tür dağılım
III. tür yanılgı (hata)
ıraksama katsayısı
ıraksama
ırksal benzerlik katsayısı
ırksal (racial) benzerlik katsayısı
ısrarcı durum
ısrarcılık
IV. tür dağılım
IX. tür dağılım

J

jackknife sözde değerleri
jackknife
James-Stein tahmin edicisi
Jarque-Bera sınaması
J-biçimli dağılım
Jensen eşitsizliği
Jiřina ardışık işlemi
Johnson sistemi
Johnson-Mehl modeli
John'un döngüsel tamamlanmamış blok tasarımı
Jolly-Seber modeli
Jonckheere'nin k-örnekli sınaması
Jonckheere'nin k-örnekli testi
Jordan özdeşliği

K

kabul bölgesi
kabul çizgisi
kabul denetim grafiği
kabul denetimi
kabul edilebilir hipotez
kabul edilebilir karar fonksiyonu
kabul edilebilir karar işlevi
kabul edilebilir kusurlar
kabul edilebilir sınama
kabul edilebilir sayılar
kabul edilebilir strateji
kabul edilebilir tahmin edici
kabul edilebilir test
kabul edilemez tahmin edici
kabul etmeme
kabul hatası
kabul kontrol grafiği
kabul sınırı
kabul sayısı
kabul yanılgısı
kabuledilebilir güvenilirlik düzeyi
kabuledilebilir kalite düzeyi
kademeli süreç
kafes dağılımları
kafes karesi
kafes örneklemesi
kafes tasarımı
Kagan-Linnik-Rao savı
Kagan-Linnik-Rao teoremi
Kaiser-Guttmann ölçütü
kalıcılık
kalan bekleme süresi
kalite denetimi grafiği
kalite denetimi
kalite kontrol grafiği
kalite kontrol
Kalman süzgeci
kalp şekilli dağılım
Kamat sınaması (testi)
kanal serbestlik derecesi
kanonik değişken
kanonik ilişki
kanonik korelasyon
kanonik matris
Kantorowitch savı (teoremi)
kapalı ardışık taslak
kapalı ardışık t-sınamaları
kapalı ardışık t-testleri
kapalı uçlu soru
Kaplan-Meier tahmin edicisi
kapsam geçerliliği
kapsama problemleri
kapsama
Kapteyn dağılımı
Kapteyn dönüşümü
karışık ekim
karışık gözlemler
karışıklık katsayısı
karşı mod
karşı orta değer
karşı seriler
karşılaştırmalı ölümlülük grafiği
karşılaştırmalı ölümlülük indeksi
karşıt dereceleme
karşıt etkili regresyon işlevi (fonksiyonu)
karşıt hipotez
karşıtlı değişkenler
karşıtlı dönüştürmeler
karakteristik fonksiyonel
karakteristik işlev (fonksiyon)
karakteristik işlevli
karakteristik kök
karakterizasyon
karar fonksiyonu
karar işlevi
karar kuralı
karar kuramı (teorisi)
karar uzayı
kararlı durum
kararlı Paretian dağılımları
kararlı süreç (dağılımı)
kararlı yasa
kararlılık sınaması (testi)
Karber yöntemi
kare alan
kare kafes
kare yapma tayfı
karekök dönüşümü
karesel biçim
karesel çaprazlık
karesel kontenjans
karesel olumsallık
karesel ortalama
karesel programlama
karesel tahmin edici
karesel yanıt
karma dağılım
karma etkensel deneyler
karma faktörel deneyler
karma model
karma örnekleme
karma otoregresif yürüyen ortalamalar süreci
karma otoregresif-regresif sistemler
karma strateji
karma tayf
karma üstel yanıt yasası
karmaşık birim
karmaşık deney
karmaşık Gaussian dağılımı
karmaşık geri modülasyon
karmaşık normal olmayan eğri
karmaşık tablo
karmaşık Wishart dağılımı
kartogram
kartopu örneklemesi
kategori
kategorik dağılım
katlı dağılımlar
katlı medyan
katlı ortanca
katlama
katostrof kuramı
katostrof teorisi
katsayı sıralaması
katsayı
kayıp çiziş tekniği (missing plot technique)
kayırmalı disiplin
kayıt çizişi
kaydırılmış Poisson dağılımı
kaygantaş sınaması (testi)
kayma sınaması (testi)
Kayser-Meyer-Olkin örnekleme ölçüsü
kazanç fonksiyonu
keşfedici araştırma
keşfedici inceleme
keşfedici veri analizi
keşfedici veri çözümlemesi
Kendall S puanı
Kendall tau (to) katsayısı
Kendall terminolojisi
kendini ağırlıklandıran örnek
kendini yenileyen toplanma
kesen
kesikli dağılım
kesikli dairesel düzgün dağılım
kesikli dairesel tekdüze dağılım
kesikli değişken
kesikli dikdörtgensel dağılım
kesikli güç serileri dağılımı
kesikli lognormal dağılım
kesikli normal dağılım
kesikli olasılık yasası
kesikli Pareto dağılımı
kesikli süreç
kesikli tür III dağılımı
kesilmiş dağılımlar
kesilmiş negatif binom dağılımı
kesilmiş negatif ikiterimli dağılım
kesin istatistiksel yöntem
kesin ki-kare sınaması
kesin ki-kare testi
kesinlik denkliği
kesinlik modülü
kesinlik
kesirli yineleme
kesirsel
keski planları
kesme
Kesten süreci
kestirici
kestirim aralığı
kestirim
kestirimci ayrışım
kestirimci örnek tekrar kullanma yöntemi
kestirimci regresyon analizi
kestirimci regresyon çözümlemesi
keyfi (değişken) olasılıklı seçim
keyfi başlangıç
Khintchine savı (teoremi)
ki dağılımı
ki istatistiği
ki-çizişi
Kiefer-Wolfowitz süreci
ki-kare dağılımı
ki-kare istatistiği
ki-kare metriği
ki-kare parçalanımı
ki-kare sınaması (testi)
ki-karenin toplanırlık özelliği
ki-istatistiği
kitle genetiği
kitle
kılavuz araştırma
kılavuz inceleme
kırılma noktası
kırkma
kırpılmış (clipped) zaman serileri
kırpma
kısıt
kısıtsız rastgele örnek
kısa dönem dalgalanması
kısaltılmış denetim
kısmen bağlı blok tasarımı
kısmen dengeli bağlı blok tasarımı
kısmen dengeli kafes
kısmen dengeli sıralar
kısmen dengeli tamamlanmamış blok tasarımı
kısmen tutarlı gözlemler
kısmi açıklık (değişim aralığı)
kısmi birliktelik
kısmi çaprazlık
kısmi etki karışımı
kısmi ilişki katsayısı
kısmi ilişki
kısmi kontenjans
kısmi korelasyon katsayısı
kısmi korelasyon
kısmi olumsallık
kısmi otokorelasyon
kısmi özilişki
kısmi regresyon
kısmi sıra ilişkisi
kısmi serisel ilişki
kısmi serisel korelasyon
kısmi yerleştirme
klinik çalışması
klinik denemeleri
Klotz sınaması (testi)
Knox sınaması
Knut Vik karesi
köşe sınaması (testi)
köşegensel regresyon
koşullu başarısızlık hızı
koşullu beklenen değer
koşullu güç foksiyonu
koşullu güç işlevi
koşullu istatistik
koşullu regresyon
koşullu sınama (test)
koşullu yaşam işlevi (fonksiyonu)
koşullu yansız tahmin edici
koşullu
kök ortalama kare hatası
kök ortalama kare sapması
kök ortalama kare yanılgısı
kök, bir sayı sistemindeki temel sayı
Kolmogorov aksiyomları (kabul edilmiş gerçekleri)
Kolmogorov denklemleri
Kolmogorov eşitsizliği
Kolmogorov savı (teoremi)
Kolmogorov sunumu
Kolmogorov-Smirnov dağılımları
Kolmogorov-Smirnov sınaması (testi)
kombinatöryel güç ortalaması
kombinatöryel sınama (test)
kombinatuar yöntemler
kompakt (seri) küme
konfigürasyon
kontenjans katsayısı
kontenjans tablosu
kontenjans tür dağılım
kontenjans
kontrol grafiği
kontrol noktası
kontrol partisi
kontrol sınırları
kontrol
kontrollü süreç
konukluk süresi
konum merkezi
konum modeli
konum ölçüsü
konum parametresi
konum seçenek değiştirme hipotezi
konum
konvolüsyon
Konyus indeks sayısı
Konyus koşulları
koordinatograf
k-oran sınaması (testi)
k-oranı
korelasyon indeksi
korelasyon katsayısı
korelasyon matrisi
korelasyon oranı
korelasyon tablosu
korelasyon yüzeyi
korelasyon
k-örnekli problem
Koroljuk savı (teoremi)
k-ortalamalar kümelemesi
koruyan halka yöntemleri
koruyucu güven aralığı
koruyucu süreç
kota örneği
kötü koşullu
Kounias eşitsizliği
kovarimin
kovaryans analizi
kovaryans çekirdeği
kovaryans çözümlemesi
kovaryans işlevi (fonksiyonu
kovaryans matrisi
kovaryans
kovaryansça durağan süreç
kritik bölge
kritik bölüm
kritik değer
Kruskal istatistiği
Kruskal-Wallis sınaması (testi)
k-sınıflı tahmin edicisi
K-sınaması (testi)
kuantum hipotezi
kuantum indeksi
Kuder-Richardson formülü
Kuiper istatistiği
Kullback-Leibler bilgi sayısı
Kullback-Leibler uzaklık işlevi
kumarbazın iflôsı
kura örneklemesi
kurallı
kuralsız
kusur yüzdesine göre parti toleransı
kusurlu birim
kusurlu olasılık dağılımı
kusurlu oranı
kusurlu örnek
kusurluların hoşgörü sayısı
kuşak çalışmaları
kuşak dağılımı
kuşak hayat tablosu
kuşak yaşam tablosu
kuşaksal çokluterimli
kuşaksal örnekleme
kuşaksal polinom
kuşatan güç işlevi (fonksiyonu)
kuşiatan risk işlevi (fonksiyonu)
kuşkulu dağılım
kutu-bıyık diyagramı
kutupsal köşe diyagramı
kuyruk problemi
kuyruk
kübik kafes tasarımı
kübik kafes
küçük sayılar yasası
külçe etkisi
küme (nokta) süreci
küme analizi
küme çözümlemesi
küme örneklemesi
küme
kümeleme
kümülant üreten fonksiyon
kümülant üreten işlev
kümülant
küre şeklini verme
küresel dağılım
küresel normal dağılım
küresel ölçünlü hata
küresel ölçünlü yanılgı
küresel ortalama yönü
küresel simetrik dağılımlar
küresel standart yanılgı (hata)
küresel varyans işlevi
küresel varyans
küresellik sınamaları (testleri)

L

L2 birliktelik planı
Lachenbruch yöntemi
Lagrange çarpanı sınaması (testi)
Laguerre çokluterimliler
Laguerre polinomları
lambda grafiği
lambdagram
lambda-ölçütü
Lancaster ki-kare bölüntülemesi
Langevin dağılımları
Laplace başarı yasası
Laplace dağılımı
Laplace dönüşümü
Laplace savı (teorisi)
Laplace yaklaşımı
Laplace-Lévy savı (teoremi)
Laspeyres indeksi
Laspeyres-Konyus indeksi
Latin dikdörtgen
Latin kare
Latin kareler dönüşüm kümesi
Latin karenin türleri
Latin küpü
Laurent süreci
Legendre çokluterimlileri
Legendre polinomları
legit
Lehmann sınaması (testi)
Lehmann seçenekleri
Leslie matrisi
Leslie sınaması (testi)
Lévy savı (teoremi)
Lévy sunumu
Lévy-Cramér savı (teoremi)
Lévy-Khintchine sunumu
Lévy-Pareto dağılımı
Lexian dağılımı
Lexis değişimi
Lexis kuramı (teorisi)
Lexis oranı
Liapunov eşitsizliği
Liapunov savı (teoremi)
Lilliefors sınaması (testi)
Lincoln indeksi
Lindley integral denklemi
Lindley teoremi
Lindrey savı
lineo-normal dağılım
Lipschitz koşulu
LISREL
L-istatistiği
l-istatistiği
liste örneği
Lloyd yöntemi
log F dağılımı
log gamma dağılımı
log ki-kare dağılımı
logaritmik birim
logaritmik dış-bükey hoşgörü sınırları
logaritmik dönüşüm
logaritmik fark
logaritmik grafik
logaritmik normal dağılım
logaritmik seriler dağılımı
log-doğrusal modeller
logit
loglog dönüşümü
log-lojistik dağılım
lognormal dağılım
lognormal
log-sıfır-Poisson dağılımı
log-sıra sınaması (testi)
lojistik dağılım
lojistik eğri
lojistik regresyon
lojistik süreç
Lomax dağılımı
Lorenz eğrisi
Lotka-Volterra denklemleri
Lowe indeksi
L-sınamaları (testleri)
L-tahmin edicisi
Lyttkens düzeltmesi

M

m. değerler
Macaulay formülü
madde analizi
madde çözümlemesi
Madow-Leipnik dağılımı
Mahalanobis uzaklığı
Mahalanobis'in genelleştirilmiş uzaklığı
makyaj etkisi
maliyet fonksiyonu
maliyet işlevi
Mallows'un Cp istatistiği
Manivela gücü
Mann-Kendall sınaması (testi)
Mann-Whitney sınaması (testi)
Mantel-Haenszel sınaması (testi)
Marcinkiewicz savı (teoremi)
marjinal dağılım
marjinal kategori
marjinal sınıflama
Markov alanı
Markov eşitsizliği
Markov süreci
Markov tahmin edicisi
Markov yenileme süreci
Markov zinciri
Marshall-Edgeworth-Bowley indeksi
Marshall-Olkin dağılımı
martingale
maskeli etki
matris örneklemesi
matrislerin Kronecker çarpımı
Maxwell dağılımı
Maxwell-Boltzmann istatistiği
McNemar sınaması (testi)
Medyan (tek-değişirli)
meşgul dönem
meşguliyet problemleri
mellin dönüşümü
merdiven dağılımı
merdiven değişken
merdiven tasarımı
merdiven yöntemi
merkez (bir açıklığın
merkez
merkeze dayalı yöntem
merkezi çarpanlı momentler
merkezi eğilim
merkezi güven aralığı
merkezi limit savı (teoremi)
merkezi moment
merkezi olmayan beta dağılımı
merkezi olmayan çifte F dağılımı
merkezi olmayan çok değişkenli beta dağılımı
merkezi olmayan çok-değişkenli F-dağılımı
merkezi olmayan F-dağılımı
merkezi olmayan güven aralığı
merkezi olmayan ki-kare dağılımı
merkezi olmayan t-dağılımı
merkezi olmayan Wishart dağılımı
merkezi yer kuramı
merkezi yer teorisi
merkezi yöntem
Merkezsel Konum Ölçüleri
merkezsizlik parametresi
Merrington-Pearson yaklaşımı
meta analizi
meta çözümlemesi
metameter
mevsimlik değişme
miktar bağıntısı
miktar hipotezi
miktar indeksi
Miller dağılımı
Miller jackknife sınaması (testi)
Mills oranı
Minkowski eşitsizliği
MINQUE
m-istatistiği
Mitscherlich denklemi
mod
modalite
model I (birinci tür)
model II (ikinci tür)
model
moment katsayısı
moment matrisi
moment oranı
moment tahmin edicisi
moment üreten işlev
moment
momentler yöntemi
monoton en çok olabilirlik oranı
monoton regresyon
monoton yapı
Monte Carlo yöntemi
Mood 'un W sınaması
Mood 'un W testi
Mood-Brown ortanca sınaması
Mood-Brown ortanca testi
Mood-Brown'ın (bir çizginin) tahmin edicisi
Moore-Penrose tersi
Moran'ın sınama (test) istatistiği
Morgenstern dağılımları
Mortara formülü
Moses benzer sıra yayılım sınaması (testi)
Moses sınaması (testi)
Mosteller'in k örnekli kayma farkı sınaması (testi)
m-sıralı problem
M-tahmini
Murthy tahmin edicisi
mutlak fark
mutlak hata
mutlak moment
mutlak ölçü
mutlak öncelikli disiplin
mutlak sıklık
mutlak sapma
mutlak yanılgı
mutlak yansız tahmin edici

N

neden değişkeni
nedensel dağılım
nedensel zincir modeli
negatif binom dağılımı
negatif çokterimli dağılım
negatif hipergeometrik dağılım
negatif ikiterimli dağılımı
negatif momentler
negatif üstel dağılım
net ilişki
net korelasyon
Newman-Keuls sınaması
Newman-Keuls testi
Newton-Raphson yöntemi
Neyman dağılımının Beall-Rescia genelleştirmesi
Neyman dağıtımı
Neyman modeli
Neyman psi-kare sınaması (testi)
Neyman'ın en kısa yansız güven aralıkları
Neyman'ın etkenleştirme savı (teoremi)
Neyman'ın faktörleştirme savı (teoremi)
Neyman-Pearson kuramı (teorisi)
Neyman-Pearson'ın yardımcı önermesi (lemasi)
Neyman-Scott modeli
nicel veriler
nicel yanıt
nicelik
nisbetler ortalaması
nitel veriler
nitelendirme
Noether'in döngüsel eğilim sınaması
Noether'in döngüsel eğilim testi
nokta binomu
nokta değiştirme modelleri
nokta iki serisel ilişki
nokta iki serisel korelasyon
nokta ikiterimli dağılım
nokta ikiterimlisi
nokta örneklemesi
nokta süreçleri
nokta tahmini
nokta yoğunluğu
nomogram (sayılar bağıntıları gösteren çizit)
normal dağılım
normal denetim
normal denklemler
normal eşdeğer sapma, N.E.D.
normal olasılık kağıdı
normal olmama durumu
normal olmama
normal olmayan eğri
normal olmayan kitle
normal olmayan yığın
normal puan sınamaları (testleri)
normal sapma
normal yayılım
normalaltı yayılım
normaldışılık indeksi
Normalleştiren dönüşümü
Normallik için W sınaması
Normallik için W testi
Normallik sınaması (testi)
normalüstü yayılımı
Normit
NORMIX
nötr eğri
Nyquist aralığı
Nyquist sıklığı
Nyquist-Shannon savı (teoremi)

O

O istatistiği
O-PP türü tasarım
oblimax
olağan basıklıklar
olasılık
olasılık açıklamaları
olasılık dağılımı
olasılık hatası
olasılık integrali dönüşümü
olasılık integrali
olasılık kağıdı
olasılık kuramı
olasılık kütle fonksiyonu
olasılık kütlesi
olasılık momenti
olasılık öğesi
olasılık oran sınaması (testi)
olasılık örneklemesi
olasılık sıklık kuramı (teorisi)
olasılık sınırları
olasılık tablosu
olasılık yanılgısı
olasılık yoğunluk fonksiyonu
olasılık yüzeyi
olasılıkta yakınsama
olay uzayı
oldukça tutarlı tahmin edici
olmazlık oranı
olumsallık katsayısı
olumsallık tablosu
olumsallık türü dağılım
olumsallık
omega kare sınaması (testi)
ondabirlik
ondabirlikler arası açıklık (değişim arlığı)
oran erteleme yöntemi
oran ölçeği
oran tahmin edicisi
oran
oransal eğilim
oransal ortak etken varyans
oransal regresyon
oransal sıklık
orantılı alt-sınıf sayıları
orantılı örnekleme
orantılı tehlikeler modeli
orantısız alt sınıf sayıları
Ord-Carver sistemi
Ornstein-Uhlenbeck süreci
ortak etken uzayı
ortak etken varyansı
ortak etken
ortak faktör varyansı
ortak faktör
ortak olasılık
ortak örnek
ortakdeğişim
ortakdeğişkenli
ortaklanmış örnek
ortalama açıklık (değişim aralığı)
ortalama çıkan kalite düzeyi
ortalama çıkan kalite sınırı
ortalama denetim miktarı
ortalama doğrusal ardıl farkı
ortalama düzeltme (gruplama için)
ortalama en çok olabilirlik tahmin edicisi
ortalama fark
ortalama fazladan kusur sınırı
ortalama hata
ortalama kalite koruma
ortalama kare ardışık dalgalanma tahmin edicisi
ortalama kare çaprazlığı
ortalama kare kontenjansı
ortalama kare olumsallığı
ortalama kare
ortalama kareler toplamı
ortalama karesel sapma
ortalama karesel yanılgı (hata)
ortalama kritik değer yöntemi
ortalama madde tekrar uzunluğu
ortalama mutlak hata
ortalama mutlak yanılgı
ortalama öldürücü doz
ortalama örnek sayısı eğrisi
ortalama örnek sayısı fonksiyonu (ASN)
ortalama örnek sayısı işlevi (ASN)
ortalama örnek tekrar uzunluğu
ortalama orta değeri
ortalama probit (olasılık birimi) farkı
ortalama sapma
ortalama tekrar uzunluğu
ortalama trigonometrik sapma
ortalama yarı kare farkı
ortalama yoğunluk eğrisi
ortalama yön
ortalama
ortalamaların toplanabilirliği
ortalamanın kök tahmin edicisi
ortanca çizgi
ortanca etkili doz
ortanca F-istatistiği
ortanca merkezi
ortanca regresyon eğrisi
ortanca sınaması
ortanca sınaması
ortanca testi
ortanca yansız güven aralığı
ortanca yansızlık
ortanca yönü
medyan
ortonormal sistem
otokatalitik eğri
otokorelasyon fonksiyonu
otokorelasyon işlevi
otokorelasyon katsayısı
otokorelasyon
otokovaryans fonksiyonu
otokovaryans işlevi
otokovaryans üreten fonksiyon
otokovaryans üreten işlev
otokovaryans
otomatik etkileşim çıkarma
otonom denklemeler
otoregresif dönüşüm
otoregresif hareketli ortalama süreci (ARMA)
otoregresif seriler
otoregresif tamamlanmış hareketli ortalama süreci (ARIMA)
otoregresifi modeli
otoregresyon
otospektrum
oy teorisi
oy teorisi
oyuk şeklinde yiv
oyunlar kuramı
oyunlar teorisi

Ö

öğe analizi
öğe çözümlemesi
ödeme matrisi
öklid uzaklığı
ölçek parametresi
ölçüde yakınsaklık
ölçülme ölçeği
ölçünlü denklem
ölçünlü hata
ölçünlü kitle
ölçünlü ölçüm
ölçünlü puan
ölçünlü sapma
ölçünlü yığın
ölçünlü yanılgı
ölçüt
ölüm hızı
ölüm süreci
ölümlülük gücü
ön beyaz gürültü dönüşümü
ön kestirici değişken
ön kestirici en çok olabilirlik
öncelik dizilişi
öndelik sınaması (testi)
önem örneklemesi
öngörüş
öngörü
önsel olasılık
örgü örneklemesi
örnek araştırması
örnek birimi
örnek büyüklüğü
örnek incelemesi
örnek istatistiği
örnek momenti
örnek noktası
örnek paylaşımı
örnek planı
örnek sayımı
örnek seçiminden sonra tabakalama
örnek tasarımı
örnek uzayı
örnek yeniden kullanımı
örnek
örnekleme
örnekleme aralığı
örnekleme birimi
örnekleme dışı yanılgı (hata)
örnekleme dağılımı
örnekleme denetimi
örnekleme momenti
örnekleme oranı
örnekleme varyansı
örnekleme yanılgısı (hatası)
örnekleme yapısı
örnekler ağı
örtüşüm eşleme yöntemi
örüntü işlevi (fonksiyonu)
örüntü tanıma
örüntülü örnekleme
öz tayf
özdeğer
özdeş hatalar
özdeş kategorileştirmeler
özdeş yanılgılar
öz-eşlenik Latin kare
özel etken
özel faktör
özel hız
özellik seçimi
özerk denklemler
özilişki fonksiyonu
özilişki işlevi
özilişki katsayısı
öz-ilişki katsayısı
özilişki
öz-kaçınmalı rastgele süreçler
öz-korelasyon katsayısı
öznel Bayesci sonuç çıkarımı
öznel Bayesci sonuçlandırma
öznel olasılık
öznicelik
öznitelik örneklemesi
öznitelik
özniteliklere göre denetim

P

Paasche indeksi
Paasche-Konyus indeksi
Palgrave indeksi
Palm işlevi
Palm savı (teoremi)
Papadakis yöntemleri
paralel doğru denemesi
parametre dışı güven aralıkları
parametre dışı höşgörü sınırları
parametre dışı
parametre noktası
parametre
parametrik hipotez
parametrik programlama
parça
parçalı regresyon
parçalı varyans sınaması (testi)
parçalara ayrılmış regresyon
Pareto dağılımı
Pareto eğrisi
Pareto indeksi
Pareto-türü dağılım
parti kalitesini koruma
parti
Pascal dağılımı
Patika (path) analizi
path çözümlemesi
path katsayıları yöntemi
patlayıcı stokastik fark denklemi
patlayıcı süreç
paylaştırma kuralı
p-değeri
Pearl-Read eğrisi
Pearson çarpıklık ölçüsü
Pearson eğrisi
Pearson ilişki katsayısı
Pearson korelasyon katsayısı
Pearson ölçütü
Pearson-Durbin oranı
Pearson'un ki-kareli sınaması (testi)
Peek eşitsizliği
pencere
periyodik olmayan durum
periyodik süreç
Perk dağılımı
permütasyon sınamaları (testleri)
Peters yöntemi
p-işlevi
pilot araştırma
pilot inceleme
p-istatistiği
pistimetrik olasılık
Pitman etkinliği
Pitman sınamaları (testleri)
Pitman tahmin edicisi
Pitman-Morgan sınaması (testi)
Plackett düzgün dağılımı
Plackett tekdüze dağılımı
plaid kare
Poisson beta dağılımı
Poisson binom dağılımı
Poisson dağılımı
Poisson değişimi
Poisson ikiterimli dağılımı
Poisson kesikli normal dağılım
Poisson kümeleme süreci
Poisson olasılık kağıdı
Poisson ormanı
Poisson süreci
Poisson yayılım indeksi
Poisson-Lexis dağılımı
Poisson-Markov süreci
Poisson-normal dağılımı
Poisson-Pascal dağılımı
Poisson'un büyük sayılar yasası
polinom eğilimi
Politz and Simmons tekniği
Pollaczek formülü
Pollaczek-Khintchine formülü
Pollaczek-Spitzer özdeşliği
Pólya dağılımı
Pólya savı (teoremi)
Pólya süreci
Polya-Aeppli dağılımı
Pólya-Eggenburgen dağılımı
Pólya'nın ikinci sıradan sıklık işlevi
Potthoff sınaması (testi)
pozitif binom dağılımı
pozitif geri dönülen durum
pozitif hipergeometrik dağılım
pozitif ikiterimli dağılımı
prevalans
Priestly'nin P (lambda)-sınaması (testi)
probit analizi
probit çözümlemesi
probit regresyon doğrusu
probit
Procrustes yöntemi
profil analizi
profil çözümlemesi
program
projeksiyon izleme
projeksiyon
protokol
psi-kare istatistikleri
psikolojik olasılık
puan
puanlama yöntemi
puanların normalleştirilmesi
pürüzlülük kusuru

Q

Q tekniği
Quenouillo sınaması
Quenouillo testi

R

Rademacher dağılımı
Radon-Nikodym savı
Radon-Nikodym teoremi
rahatsız edici parametreler
Raikov savı
Raikov teoremi
rankit
Rao puanlama sınaması
Rao puanlama testi
Rao-Blackwell savı
Rao-Blackwell teoremi
Rao-Kupper modeli
rastgele başlangıç
rastgele bileşen
rastgele dağılım
rastgele dağıtım sınamaları
rastgele dağıtım tasarımı
rastgele dağıtım testleri
rastgele dağıtım
rastgele değişken dönüşümü
rastgele değişken farklılık yöntemi
rastgele değişken
rastgele denge tasarımı
rastgele dikgen dönüşüm
rastgele doğrusal çizge
rastgele düzenleme
rastgele etkiler modeli
rastgele hata
rastgele iki kola ayırma
rastgele normal puanlar sınaması
rastgele normal puanlar testi
rastgele olay
rastgele olmayan örnek
rastgele örnek
rastgele örnekleme hatası
rastgele örnekleme sayıları
rastgele örnekleme yanılgısı
rastgele parametreler
rastgele sıra
rastgele seçim
rastgele seriler
rastgele süreç
rastgele tepki süreci
rastgele yanılgı
rastgele yürüyüş
rastgele
rastgeleli anlamlılık sınamaları
rastgeleli anlamlılık testleri
rastgeleli bloklar
rastgeleli karar işlevi
rastgeleli kesirli etkensel tasarımlar
rastgeleli kesirli faktörel tasarımlar
rastgeleli model
rastgeleli sınama
rastgeleli test
rastgeleli yanıt
rastgelelik derecesi
Rayleigh dağılımı
Rayleigh sınamaları
Rayleigh testleri
reddetme hızı
Reed-Frost modeli
Reed-Minch yöntemi
regressör değişken
regresyon bağımlılığı
regresyon çiziti
regresyon doğrusu
regresyon eğrisi
regresyon katsayısı
regresyon tahmini
regresyon tanıları
regresyon yüzeyi
regresyon
rekabet süreci
rekor bağlanış
rekor sınamaları
rekor testleri
resimsel çizit
Rhodes dağılımı
ridge regresyonu
ridit (belirlenmiş dağılıma göre) analiz
ridit (belirlenmiş dağılıma göre) çözümleme
Riemann dağılımı
Ripley istatistiği
risk fonksiyonu
risk işlevi
risk oranı
risk
Robbins-Munro süreci
Room kareleri
Rosenbaum sınaması
Rosenbaum testi
Round Robin tasarımı
R-tahmin edicisi
R-tekniği
Rutherford bağlı (contagious-iç içe) dağılımı

S

s biçimindeki eğri
sağlam tahmin edici
sağlamlık
sabit etkiler modeli
sabit temel indeks
sabit, değişmez
saçılım katsayısı
Sacks savı
Sacks teoremi
safha diyagramı
safha etki karışımlı tasarımlar
safha fonksiyonu
safha işlevi
safha tayfı
safha
sahte ilişki
sahte korelasyon
salınım indeksi
salınım
salınımsal süreç
salgın hastalık süreci
salgın hastalıklarla ilgili bilim
sansürleme
sapma
sapmak
saptanmış (sabit) değişken
sarılı Cauchy dağılımı
sarılı dağılım
sarılı normal dağılım
sarılı Poisson dağılım
sarsıntı modeli
sarsıntı-hata modeli
sarsıntı-yanılgı modeli
Satterthwaite sınaması
Satterthwaite testi
sayım dağılımı
sayım
sayısal bilgisayar
sayısal sınıflandırma
sayma dağılımı
sayma süreci
SB,SU dağılımları
Schach'ın iki örnekli sınamaları
Schach'ın iki örnekli testleri
Scheffé sınaması
Scheffé testi
Schuster periyodogramı
Schwarz eşitsizliği
S-eğrisi
seçilmiş noktalar yöntemi
sekizde birlikler
sekizdelikler
sekreter problemi
semivariogram
sempati etkisi
serbest sıçramalı süreç
serbestlik derecesi
seri işaretler yöntemi
seri kuyruklar
seriler
serileri serileme
serisel değişme
serisel dengeli sıra
serisel ilişki
serisel korelasyon
serisel küme
serisel örnekleme denetim düzenleri
serisel tasarım
serpme çizişleri
serpme diyagramı
seviye planı
seyreltme serileri
Shannon-Wiener indeksi
Shapiro-Wilk sınaması
Shapiro-Wilk testi
Sheppard düzeltmeleri
Sherman'ın sınama istatistiği
Sherman'ın test istatistiği
Shewhart denetim grafiği
Shewhart kontrol grafiği
Short dağılımı
Siegel-Tukey sınaması
Siegel-Tukey testi
sigara kağıdı dağılımı
sihirli kare tasarımı
silindirik dönmeli tasarım
simetri
simetrik çaprazlık tablosu
simetrik dağılım
simetrik dairesel dağılım
simetrik denge yasası
simetrik eşit olmayan blok düzenlemeleri
simetrik etkensel tasarım
simetrik faktörel tasarım
simetrik kontenjans tablosu
simetrik olmama
simetrik olmayan dağılım
simetrik olmayan etken tasarımı
simetrik olmayan faktör tasarımı
simetrik olmayan sınama
simetrik olmayan test
simetrik olumsallık tablosu
simetrik örnekleme
simetrik sınama
simetrik test
simetrisiz
simpleks algoritması
simpleks merkezli tasarım
simpleks tasarımları
simpleks yöntemi
simülasyon modeli
simülatör
sinüsoidal limit savı
sinüsoidal limit teoremi
sistematik değişim
sistematik hata
sistematik istatistik
sistematik kare
sistematik örnek
sistematik tasarım
sistematik yanılgı
sistematik
sivri tepeli kemer şeklinde eğri
sıfır hipotezi
sıfır olmayan hipotez
sıfır toplamlı oyun
sıkı denetleme
sıkıştırılmış sınırlar
sıkıcı parametreler
sıkılık
sıkılık ilkesi
sıklık çizelgesi
sıklık çokgeni
sıklık dağılımı
sıklık derecesi
sıklık eğrisi
sıklık fonksiyonu
sıklık işlevi
sıklık işlevinin olağanlaştırılması
sıklık momenti
sıklık tanım bölgesi
sıklık yanıt işlevi
sıklık yüzeyi
sıklık
sıklıkçı
sınıf işareti
sınıf sembolü
sınıf
sınıfiçi ilişki
sınıfiçi korelasyon
sınıfiçi varyans
sınıflama istatistikleri
sınıflama
sınıfların birleştirilmesi
sınıflararası ilişki
sınıflararası korelasyon
sınıflararası varyans
sınırlı bilgi yöntemleri
sınırlı tamlık
sınırlandırılmış ardışık işlem
sınırlandırılmış en çok olabilirlik
sınırlandırılmış ki-kare sınaması
sınırlandırılmış ki-kare testi
sınırlandırılmış rastgeleleştirme
sınama dizisi
sınama dönüşümünde toplam süre
sınama gücü
sınama istatistiği
sınama katsayısı
sınamaların birleşimi
sınamaların stokastik karşılaştırılması
sıra dönüştürmesi
sıra ilişkisi
sıra korelasyonu
sıra oluşturmak
sıra orta değeri yöntemi
sıra puanları
sıra
sıradüzen sınamaları
sıradüzen testleri
sıralı durağan nokta süreci
sıralı istatistik
sıralı istatistikler
sıralı kategorileştirme
sıralı seçenekli hipotez
sıralı seriler
sıra-rastgeleli sınamalar
sıra-rastgeleli testler
sıraya girmek
Skellam dağılımı
Skitovich-Darmois savı
Skitovich-Darmois teoremi
Slutsky savı
Slutsky süreci
Slutsky teoremi
Slutsky-Yule etkisi
Smirnov sınamaları
Smirnov testleri
Smirnov-Birnbaum-Tingey dağılımı
Snedecor'ın F-dağılımı
somutlaştırma
son karar
son küme örneklemesi
son kümeleme
sonlanım noktası tahmini
sonlu ark-sinüs dağılımı
sonlu çarpan
sonlu kitle düzeltmesi
sonlu kitle
sonlu Markov zinciri
sonlu örnekleme düzeltmesi
sonlu yığın düzeltmesi
sonlu yığın
sonsal olasılık
sonsuz bölünebilme
sonsuz kitle
sonsuz yığın
sönüm çarpanı
sönümlü salınım
soruşturma hatası
soruşturma yanılgısı
soruşturma
soy ıslahı
Spearman iki etken savı
Spearman iki etken teoremi
Spearman iki faktör savı
Spearman iki faktör teoremi
Spearman tahmin edici
Spearman temel kuralı
Spearman'ın rho'su
Spearman'ın sıra korelasyon katsayısı
Spearman-Brown formulü
Spearman-Kärber yöntemi
spektral ağırlık fonksiyonu
spektral ağırlık işlevi
spektral ayrışımı
spektral dağılım fonksiyonu
spektral dağılım işlevi
spektral fonksiyon
spektral işlev
spektral ortalama
spektral pencere
spektral yoğunluk
spektrum
Spencer formülü
Spitzer özdeşliği
s-sınaması
St Petersburg ikilemi
St Petersburg paradoksu
Stacy dağılımı
standart denklem
standart hata
standart kitle
standart Latin kare
standart Latin kare
standart ölçüm
standart puan
standart sapma
standart yığın
standart yanılgı
standartlaştırılmış olasılıksal değişken
standartlaştırılmış ölüm oranı
standartlaştırılmış regresyon katsayıları
standartlaştırılmış sapma
Stein ikilemi
Stein paradoksu
Stein'ın iki örnek işlemi
Steiner'ın üçlü sistemleri
Stephan tekrarlı süreci
Stephan yinelemeli süreci
STER dağılımı
stereoloji
s-testi
Stevens-Craig dağılımı
Stirling dağılımı
stokastik akış modelleri
stokastik bağımsızlık
stokastik bozulma
stokastik çekirdek
stokastik değişken
stokastik geçişlilik
stokastik matris
stokastik model
stokastik olarak büyük veya küçük
stokastik programlama
stokastik süreç
stokastik süreklilik
stokastik tümlenebilirlik
stokastik türevlenebilirlik
stokastik yakınsama
stokastik yaklaşım işlemi
stokastik
strateji
Student'in t dağılımı
Student hipotezi
studentleştirilmiş açıklık (değişim aralığı)
studentleştirilmiş en büyük mutlak sapma
studentleştirme
Sturges kuralı
Subrahmaniam genelleştirilmiş dağılıma bağlı (contagious) dağılımı
Subrahmaniam genelleştirilmiş iç-içe (contagious) dağılımı
Sukhatme d istatistiği
Sukhatme sınaması
Sukhatme testi
süper-martingale
süreç hatası
süreç ortalama engelli oranı
süreç yanılgısı
süreci otoregresifi
süreçsel yan
sürekli kitle
sürekli olasılık dağılımı
sürekli olasılık yasası
sürekli olmayan değişken
sürekli olmayan süreç
sürekli örnekleme planı
sürekli süreç
sürekli yığın
süreklilik düzeltmesi
süreklilik
sürpriz indeksi
süzme

Ş

şans değişimi
şans kısıtı
şapka matrisi
şebeke örneklemesi
şerit grafik
şişkin dağılımlar
şifresi belirgin süreç
şifresi belirli süreç
şüpheli önsel

T

taban blok modeli
tıkanma problemleri
T²-dağılımı
taşıma etkili artık varyansı
taşıyıcı değişken
tabaka tablosu
tabaka
tabakalı örnekleme
tabakalandırma
taban
tabu durum
tabu olasılık
Taguchi yöntemleri
tahmin denklemi
tahmin edici
tahmin edilebilir
tahmin hatası
tahmin yanılgısı
tahmin
tahminde yakınlık
tahminin ölçünlü hatası
tahminin ölçünlü yanılgısı
tahminin standart hatası
tahminin standart yanılgısı
tahrip edici sınama
tahrip edici test
Takacs süreci
tam bağlamalı kümeleme
tam baskın
tam bilgi yöntemi
tam denklem sistemi
tam doğruluk
tam durağan süreç
tam ilişki matrisi
tam korelasyon matrisi
tam Latin kare
tam metrik büyüme
tam olma
tam regresyon
tam sınıf (karar fonksiyonlarının)
tam sınıf (karar işlevlerinin)
tam sınıf (sınamaların)
tam sınıf (testlerin)
tam tabaka
tam tanımlanmış model
tamamen dengeli kafes
tamamen rastgeleleştirilmiş tasarım
tamamlanmamış Beta işlevi
tamamlanmamış blok
tamamlanmamış çoklu yanıt tasarımı
tamamlanmamış gamma işlevi
tamamlanmamış latin kare
tamamlanmamış moment
tamamlanmamış sayım
tamlık (karar fonksiyonlarının bir sınıfının)
tamlık (karar işlevlerinin bir sınıfının)
tamlık
tamsayılı programlama
tanımlayıcı bağıntı (veya ilişki)
tasarım denklemi
tasarım matrisi
tasarım matrislerinin Kronecker çarpımı
tasarımı eniyileme
tasarımın en iyiliği
tasarımda ekstra dönem değişimi
tayf ayrışımı
tayf dağılım fonksiyonu
tayf dağılım işlevi
tayf fonksiyonu
tayf işlevi
tayf ortalaması
tayf yoğunluğu
tayf
tayfî ağırlık fonksiyonu
tayfî ağırlık işlevi
tayfî pencere
tazmin eden hata
tazmin eden yanılgı
Tchebychev eşitsizliği
Tchebychev-Hermite çokluterimlileri
Tchebychev-Hermite polinomları
t-dağılımı
tehlike arzı
tehlike hızı dağılımı
tehlike
tek bağlı kümeleme
tek etken kuramı
tek etken teorisi
tek etken
tek faktör kuramı
tek faktör teorisi
tek faktör
tek geçici model
tek kör
tek kuyruk sınaması
tek kuyruk sınaması
tek kuyruk testi tek yanlı sınama
tek kuyruk testi
tek olarak bağlanmış blok tasarımı
tek örnekleme planı
tek örnekleme
tek yanlı sınama
tek yanlı test
tek yönlü sınama
tek yönlü test
tekdeğişkenli dağılım
tekdoruklu
tekdüze dağılım (aralıklı)
tekdüze dağılım (sürekli)
tekdüze örnekleme oranı
tekdüze puan sınaması
tekdüze puan testi
tekdüze spektrum
tekdüze tayflar
tekdüzelik denemesi
tekil ağırlıklandırma tasarımı
tekil dağılım
tekil değer ayrışımı
tekil olmayan dağılım
teklik
tekrar oranı
tekrar uzunlukları dağılımı
tekrarlı yeniden ağırlıklandırmalı en küçük kareler
tekrarlamalı bootstrap
tekrarlar
tektepeli
temel ağırlık
temel birim
temel çizgi
temel dönem
temel göze
temel hücre
temel olasılık
temel rastgele süreç
temel tamlık
temel tersine sınama
temel tersine test
temel yenilenme savı
temel yenilenme teoremi
temel zıtlık karşılaştırması
temel
temel-normal dağılımlar
temsilci örnek
teorik değişken
teorik sıklık
tepe değeri
tepe noktası
tepki metameteri
tercih alanı indeks sayısı
tercih bölgesi
tercih çizelgesi
Terry sınaması
Terry testi
Terry-Hoeffding sınaması
Terry-Hoeffding testi
ters çarpınım serileri dağılımı
ters çeviren sınama
ters çeviren test
ters çevirme indeksi
ters çevrilebilir ilişki
ters çokluterimli
ters çokterimli örnekleme
ters dağılım
ters Gaussian dağılımı
ters hipergeometrik dağılım
ters ilişki
ters korelasyon
ters moment
ters olasılık
ters ölçekleme
ters örnekleme
ters polinom
ters Pólya dağılımı
ters serisel ilişki
ters serisel korelasyon
ters sinüs dönüşümü
ters tanh dönüşümü
tersine normal puan sınamaları
tersine normal puan testleri
tersine tasarım
tersinme
terslik düzeltmesi
tersüstel normal
test dizisi
test dönüşümünde toplam süre
test istatistiği
test katsayısı
testlerin birleşimi
testlerin stokastik karşılaştırılması
Theil eşitsizlik katsayısı
Theil'ın karma regresyon tahmin edicisi
Thiessen çokgeni
Thomas dağılımı
Thompson kuralı
tipik değer
tipik olmayan karakteristik
tipik olmayan özellik
T-kare sınaması
T-kare testi
Tobit modeli
Tong eşitsizliği
toplam beklenti yasası
toplam belirleme katsayısı
toplam belirtme katsayısı
toplam denetleme
toplam ilişki
toplam korelasyon
toplam regresyon
toplanır (rastgele yürüyüş) süreç
toplanır model
toplanma süreci
toplu değişim
toplulaştırıcı indeks
toplulaştırıcı küme analizi
toplulaştırıcı küme çözümlemesi
toplulaştırıcı model
toplulaştırma
t-oran dağılımı
t-puanı
trafik yoğunluğu
transfer işlevi
T-sınaması
t-sınaması
T-testi
t-testi
tüketici fiyat indeksi
tüketici riski
Tukey aralık sınaması
Tukey aralık testi
Tukey çabuk sınaması
Tukey cep sınaması
Tukey cep testi
Tukey istatistiği
Tukey q testi
Tukey sınaması
Tukey testi
tüm mümkün alt-kümeler regresyonu
tümevarımsal davranış
tümsel örnekleme kesiri
tümsel tahmin
tümü basık
tür yanlılığı
tür
türdeş süreç
türdeşlik
türetilmiş istatistik
türlerin çokluğu kuramı
tutarlı sınama
tutarlı tahmin edici
tutarlı test
tutarlı yapı
tutarlı
tutarlılık ilkesi
tutarlılık katsayısı
tutarlılık
tutarsız tahmin edici
tutucu güven aralığı
tutucu süreç

U

U istatistiği
U-biçimli dağılım
uç değer dağılımları
uç değer ortalaması
uç değerler
uç değerlerin yoğunluğu
uç düzeltmeler
uç istatistiği
uç karar
üç nokta denemesi
uç oran
uç sıra toplam sınaması
uç sıra toplam testi
üç seri savı
üç seri teoremi
uç student sapma
uç süreç
ultrametrik eşitsizlik
UN² sınaması
UN² testi
Uspensky eşitsizliği
uyarlayıcı çekirdek tahmini
uyarlayıcı en iyileme
uyarlayıcı optimizasyon
uyarlayıcı sonuç çıkarımı
uyarlayıcı sonuçlandırma
uygun altküme
uygun dağılım
uygunluk analizi
uygunluk çözümlemesi
uygunluk
uyuşma katsayısı
uyum analizi
uyum çözümlemesi
uyum iyiliği
uyum katsayısı
uyum
uyumlu örnek
uyumsuz örnek
uyumsuzluk
uzaklık dağılımları
uzaklık
uzaksal yatık dağılım
uzaktan algılama
uzaysal nokta süreci
uzaysal sistematik örnek
uzay-zaman kümelemesi
uzlaşma katsayısı
uzman sistem
uzun dönem eğilimi

Ü

üç aşama en küçük kareler
üç birleşmeli sınıflı kübik tasarımlar
üç boyutlu çizit
üç boyutlu kafes
üç nokta denemesi
üç seri savı
üç seri teoremi
üç terimli dağılım
üçgen sınaması
üçgen testi
üçgensel (tekli veya çiftli) bağlı bloklar
üçgensel birliktelik şeması
üçgensel çoklu bağlı blok tasarımı
üçgensel dağılım
üçgensel tasarım
üçlü kafes
üçlü karşılaştırmalar
üçüncü tür hata
üçüncü tür yanılgı
üreten fonksiyon
üreten işlev
üretici riski
üst çeyrek
üst denetim sınırı
üst kontrol sınırları
üstel aile
üstel dağılım
üstel düzgünleştirme
üstel düzleme
üstel eğri
üstel regresyon
üst-Poisson dağılımı
üstün etkinlik
üst-üste konumlandırılmış değişken
üst-üste konumlandırılmış süreç

V

V. tür dağılım
Van Der Waerden sınaması
Van Der Waerden testi
varış dağılımı
varimax
variogram
varsayılan ortalama
varyans analizi
varyans bileşeni
varyans çözümlemesi
varyans durağanlaştırma dönüşümleri
varyans eğrisi
varyans fonksiyonu
varyans işlevi
varyans oran dağılımı
varyans oran sınaması
varyans oran testi
varyansın durağanlaştırılması
varyans
varyans-kovaryans matrisi
var-yok yanıtı
vasıf
vasıflanabilir risk
vektör dengesizlik katsayısı
vektör ilişki katsayısı
vektör korelasyon katsayısı
Venn şeması
Venn diyagramı
veri analizi
veri çözümlemesi
veri tabanı
verilerin indirgenmesi
verimlilik değişimi
VI. tür dağılım
VII. tür dağılım
VIII. tür dağılım
VN sınaması
VN testi
Von Mises dağılımı
Von Neumann oranı
Voronoi çokgeni
vuruş noktası

W

W istatistiği
Wald dağılımı
Wald sınıflama istatistiği
Wald temel özdeşliği
Wald-Wolfowitz sınaması
Wald-Wolfowitz tekrarlar sınaması
Wald-Wolfowitz tekrarlar testi
Wald-Wolfowitz testi
Walker olasılık fonksiyonu
Walker olasılık işlevi
Ward yöntemi
Waring dağılımı
Watson dağılımı
Watson'un UN² sınaması
Watson'un UN² testi
Watson-Williams sınaması
Watson-Williams testi
Weibull dağılımı
Welch sınaması
Welch testi
Westenberg'in çeyrekler arası açıklık (değişim aralığı) sınaması
Westenberg'in çeyrekler arası açıklık (değişim aralığı) testi
Whittaker dönemsel çiziti
Whittle dağılımı
Wicksell denklemleri
Wiener süreci
Wiener-Hopf tekniği
Wiener-Khintchine savı
Wiener-Khintchine teoremi
Wilcoxon işaretli sıra sınaması
Wilcoxon işaretli sıra testi
Wilcoxon sınaması
Wilcoxon sıra toplamı sınaması
Wilcoxon sıra toplamı testi
Wilcoxon'ın eşli çiftler sıra sınaması anlamlılığı
Wilcoxon'ın eşli çiftler sıra testi
Wilks'in boş göze sınaması
Wilks'in boş göze testi
Wilks'in boş hücre sınaması
Wilks'in boş hücre testi
Wilks'in iç saçılımı
Wilks'in ölçütü
Wilks-Lawley U1 istatistiği
Wilks-Rosenbaum sınamaları
Wilks-Rosenbaum testleri
Wilson-Hilferty dönüşümü
Winsorised tahmini
Wishart dağılımı
Wishart'ın en sık görülen değer analizi
Wishart'ın en sık görülen değer çözümlemesi
Wn²-sınaması
Wn²-testi
Wold ayrışım savı
Wold ayrışım teoremi
Wold'un aralıkların Markov süreci
Wolfowitz en küçük uzaklık yöntemi
Woodbury dağılımı

X

X. tür dağılım
XI. tür dağılım
XII. tür dağılım

Y

yığın genetiği
yığın örneklemesi
yığın
yaşa bağlı dallanma süreci
yaşa bağlı doğum ve ölüm süreçleri
yaşa özel ölüm hızı
yaşam analizi
yaşam çözümlemesi
yaşam dağılımı
yaşam tablosu
yaşama devam fonksiyonu
yaşama devam işlevi
yabancılaşma katsayısı
yakınlık analizi
yakınlık çözümlemesi
yakınlık savı
yakınlık teoremi
yakala/bırak örneklemesi
yaklaşık çizim yöntemi
yaklaşım hatası
yaklaşım yanılgısı
yalın doğum süreci
yalın rastgele süreç
yalın strateji
yalancı faktör
yalancı tayf
yalancı-etken
yalancı-ters
yama
yanılgı fonksiyonu tümleci
yanılgı fonksiyonu
yanılgı işlevi tümleci
yanılgı işlevi
yanılgı kare ortalaması
yanılgı kareler toplamı
yanılgı kareler toplamı
yanılgı kuşağı
yanılgı küçültme gücü
yanılgı varyansı
yanılgı
yanılgının birleştirilmesi
yanıt hatası
yanıt indeksi
yanıt metameteri
yanıt süresi dağılımı
yanıt yanılgısı
yanıt yüzeyi tasarımları
yanıt yüzeyi
yanıt
yanıtsız
yan
yanlı örnek
yanlı sınama
yanlı tahmin edici
yanlı test
yansıtan engel
yansız dönüşül bölge
yansız güven aralıkları
yansız hata
yansız örnek
yansız sınama
yansız tahmin eden denklem
yansız tahmin edici
yansız test
yapı
yapılaşma
yapısal denklem
yapısal ilişki
yapısal korelasyon
yapısal parametreler
yarı genişlik
yarı martingale
yarı ortalamalar yöntemi
yarı plaid kare
yarışan riskler
yarışma süreci
yarı-açıklık (değişim aralığı)
yarı-alan deneyi
yarı-bağımsız
yarı-Cauchy dağılımı
yarı-çeyrek açıklık (değişim aralığı)
yarı-değişmez
yarı-durağan süreç
yarı-en çok olabilirlik tahmin edicisi
yarı-en çok olabilirlik
yarı-etkensel tasarım
yarı-faktörel tasarım
yarı-Latin kare
yarı-logaritmik grafik
yarı-Markov süreç
yarı-Markov zinciri
yarı-Newton yöntemleri
yarı-normal çizişi
yarı-normal dağılım
yarı-normal denklemler
yarı-normal olasılık kağıdı
yarı-ortanca
yarı-rastgele örnekleme
yarı-sabit dengeli yasa
yarı-yinelemeli tasarım
yarı-yoğun küme
yardımcı bilgi
yardımcı istatistik
yardımcı sınıf
yargısal örnek
Yates düzeltmesi
Yates-Grundy-Sen tahmin edicisi
yayılım analizi
yayılım çözümlemesi
yayılım durağanlaştırma dönüşümü
yayılım indeksi
yayılım matrisi
yayılım süreci
yayılım
yaygınlık derecesi
yaygınlık oranı
yelpaze analizi
yelpaze çözümlemesi
yelpaze
yeni eskiden iyidir dağılım
yeniden çözülebilir dengeli tamamlanmamış blok tasarımı
yeniden çözülebilir tasarımlar
yeniden üretici süreç
yeniden üretilebilirlik
yenileme dağılımı
yenileme işlevi
yenileme kuramı
yenileme savı
yenileme süreci
yenileme teoremi
yenileme teorisi
yenileme yoğunluğu
yerel asimptotik etkinlik
yerel istatistik
yerel olarak asimptotik en gelişmiş sınama
yerel olarak asimptotik en gelişmiş test
yerel olarak asimptotik en güçlü sınama
yerel olarak asimptotik en güçlü test
yerel olarak en güçlü rank sıra sınaması
yerel olarak en güçlü rank sıra testi
yerine koyarak örnekleme
yerleşim
yerleştirme süreci
yerleştirme
yeterlilik
yığmalı dağılım fonksiyonu
yineleme
yinelemeli bootstrap
yinelenmiş araştırma
yinelenmiş inceleme
yinelenmiş ölçüler tasarımı
yineleyici grup örnekleme planı
yitim işlevi
yitim matrisi
yoğun büyüklükler
yoğun örnekleme
yoğunluk eğrisi
yoğunluk elipsi
yoğunluk fonksiyonu
yoğunluk işlevi
yoğunluk indeksi
yoğunluk katsayısı
yoğunluk parametresi
yoğunluk tahmini
yoğunluk
yok etme
yol (patika) analizi
yol çözümlemesi
yol katsayıları yöntemi
yol örneklemesi
yöneylem araştırması
yönlü veriler
Youden karesi
yukarı doğru yanlılık
yukarı-aşağı yöntemi
yükleme
yüksek temas
yüksek-düşük değer grafiği
yükselten etken
yükselten faktör
Yule dağılımı
Yule denklemi
Yule gösterimi
Yule süreci
Yule'nin hiperbol biçimli dağılımı
Yule-Walker denklemleri
yutan engel
yutan Markov zinciri
yutma dağılımları
yutucu bölge
yutucu durum
yuvarlama
yüzde birlik
yüzde diyagramı
yüzdelik dağılımı
yüzdelik grafik analizi
yüzdelik grafik çözümlemesi
yüzdelik noktası
yüzdelik ölçünlü sapma
yüzdelik standart sapma

Z

zaman antisavı
zaman gecikmesi
zaman karşılaştırmalı etken
zaman karşılaştırmalı faktör
zaman karşıtezi
zaman serileri
zamanı tersine çevirmeli sınama
zamanı tersine çevirmeli test
zaman-bağımlı ortak olasılıksal değişkenler
zararlı değişken
z-dağılımı
z-dönüşümü
Zelen eşitsizliği
Zeta dağılımı
Z-grafiği
zıtlık karşılaştırması
zincir blok tasarımı
zincir indeksi
zincir
zincirleme binom modeli
zincirleme ikiterimli modeli
zincirleme oran
zincirleme
Zipf yasası
zirve
z-sınaması
z-skoru
z-testi

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.