Öge

Öge veya eleman, kümeler kuramında bir kümeye ait olan, fakat aynı zamanda tanımsız terimlerinden biridir. Kümelerin ya da genel olarak sınıfların ögesi olur.

ZFC kuramına göre sadece kümeler, kümelerin ögesi olabilir. Örneğin 4 sayısı, N doğal sayılar kümesinin bir ögesidir. Nitekim 4 = {0,1,2,3} bir kümedir. Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

Mimaride öğe

Mimarlıkta öğe kavramı bağımsız olarak da var olabilen ancak bir araya getirilmeleri ile bir bütünü oluşturan yapı parçalarına verilen isimdir. Örneğin Antik Yunan mimarlığında abakus ve echinus mimari ögelerdirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.