Tanımsız

Tanımsız veya Tanımlanmamış şu anlamlara geliyor olabilir;

 • Bir tanımdan yoksun olan.
 • Tanımsız, matematikte tanımı olmayan ifadeler için kullanılır.
 • Matematik ve matematiksel analizin diğer dallarında, belirsiz bir formun belirli sınırlar bağlamında cebirsel ifadesidir.
 • Bazı durumlarda vatansızlığı tanımlamak amacıyla kullanılan ifade.

Bilgisayar

 • Yazılımlarda bazı tanımsız davranışlar.
 • Programlama durumunda bazı tanımsız değerler.
 • Bir işlev veya değişkenin eksik olması.
 • Bir değişkenin eksik başlatılması durumu.
 • Ulaşılamayan bağlayıcı semboller (fonksiyon veya küresel değişken). (Bkz. Dinamik bağlantı)

Ayrıca bakınız

 • Null (anlam ayrımı)
 • Sıfır (anlam ayrımı)
 • Geçersiz (anlam ayrımı)
 • Tanım (anlam ayrımı)
 • Tanımlanabilir (anlam ayrımı)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.