Zonal topraklar

Zonal topraklar,(yerli topraklar) herhangi bir bölgede etkili olan iklim şartları ve bitki örtüsü özelliklerine göre oluşmuş topraklardır.Bulunduğu bölgenin iklimi hakkında Bilgi verir. Zonal topraklar A, B ve C horizonlarına sahip olan toprak tipidir. Zonal topraklar iklim ve bitki örtüsü şartlarına uymaktadırlar. Bu topraklar bulundukları bölge ikliminin özelliklerini taşırlar. Bulundukları bölge ikliminin özelliklerini taşıdıklarından bu topraklara yerli topraklar da denir. Başlıca zonal toprak tipleri: Laterit, Podzol, Kahverengi orman toprakları, Terra rosa, Çernezyom, Tundra ve Çöl topraklarıdır.[1]

Galeri

Kaynakça

  1. Toprak oluşumu ve çeşitleri, Erişim tarihi: 13 Nisan 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.