Yudit

Yudit, Eski Ahit'in apokrif bir kitabıdır. İsa'dan evvel 150 senesinde Kudüs'te yazıldığı kabul edilmektedir. Kitap Katolik ve Ortadoks hristiyanlıkta kanonik kitap kabul edilirken Yahudilikte ve Protestanlıkta kanon dışı bırakılır.

Tanrıya bağlı güzel ve alımlı bir kadın olan Yudit silahsız yanına yanaştığı Asur generali Holofernes'in kafasını bir kılıçla gövdesinden ayırarak tıpkı Musa'nın yaptığı gibi İsrail halkını kurtarır. İsim (İbranice: יְהוּדִית‎, Modern: Yehdit) kelimesinden gelmektedir ve Yahuda isminin dişilidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.