Yeniden kullanım

Yeniden kullanım, atıl duruma gelmiş bir ürünün benzer veya tamamen farklı ve yaratıcı bir düşünüşle yeniden kullanımına verilen addır.[1][2] Yeniden kullanım atıl duruma gelen ürünün hammaddede dönüştürülüp yeniden ürün hâline getirilmesini içermez. Bu yönüyle geri dönüşümden ayrılır. Dünyada yeniden kullanım hususunda en çok yararlanılan maddelerden biri sudur.[3] Bunun dışında atık bir kavanozdan kumbara yapmak gibi sanatsal tasarımlar da buna örnek olarak verilebilir.[4] Çünkü bu işlem esnasında kavanoz hammadde olarak kullanılmaz. Doğrudan farklı bir tasarımın bir parçası olarak yeniden işlev kazanır. Yeniden kullanım önceden kullanılmış ögeleri alarak; ancak yeniden işlemeyerek, zamandan, paradan, enerjiden ve kaynaklardan tasarruf edilmesine yardımcı olur. Ekonomik bir tabirle, ekonomiye katkıda bulunan iş ve ticari faaliyetler yaratırken, sınırlı imkânlara sahip kişi ve kuruluşların kaliteli ürünler sunabilmesini sağlar.[5]

Yeniden kullanılan cam şişelerden tasarlanmış bir banyo duvarı

Tarihsel olarak, finansal motivasyon, yeniden kullanımın ana itici güçlerinden biri olmuştur. Gelişmekte olan dünyada bu itici güç, çok yüksek seviyelerde ürünlerin yeniden kullanımı sağlamıştır. Bununla birlikte artan ücretler ve bunun sonucunda tek kullanımlık ürünlerin rahatlığına yönelik tüketici talebi, daha zengin ülkelerde ambalajlama gibi düşük değerli ögelerin yeniden kullanımını ekonomik olmayan hâle getirmiştir. Örneğin birçok gelişmekte olan ülkede satın alınan ürün ambalajları evlerde mutfak gereci olarak kullanılabilmekteyken gelişmiş ülkelerde insanlar için bu ambalajlara çöp olarak bakılmaktadır. Yine de mevcut çevre bilinci yavaş yavaş bu tutumları değiştirmektedir.[6]

Yeniden kullanımın olumlu yönleri

Sosyal böcekler olan karıncalar, insanlar tarafından terk edilen demir yollarını kendi ulaşımları için yeniden kullanır. (Kadina, Güney Avustralya)

Yeniden kullanımın belirli potansiyel avantajları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Birçok tek kullanımlık ürünün tekrar kullanılması enerji ve hammadde tasarrufuna katkı sağlar. Üretilmesi gereken ürün sayısını azaltır.
 • Atıkları yok etmek için harcanan para ve emekten tasarruf edilir.
 • Yeniden kullanım, gelişmemiş ekonomilerde insanların gelir sağlaması için bir araç olabilir.
 • Tek kullanımlık ürünlere göre yeniden kullanılabilen ürünlerde maliyet avantajı vardır.
 • Bazı eski eşyalar daha iyi bir el işçiliğine sahiptir. Bunlar restore edildiğinde katma değeri yüksek ürünler elde edilir.

Kaynakça

 1. Köksal, T. Gül; Ahunbay, Zeynep (8 Kasım 2010). "İstanbul'daki endüstri mirası için koruma ve yeniden kullanım önerileri". İTÜDERGİSİ/a. 5 (2). ISSN 1307-1645.
 2. Lamas, Wendell de Queiroz; Palau, Jose Carlos Fortes; Camargo, Jose Rubens de (1 Mart 2013). "Waste materials co-processing in cement industry: Ecological efficiency of waste reuse". Renewable and Sustainable Energy Reviews (İngilizce). 19: 200-207. doi:10.1016/j.rser.2012.11.015. ISSN 1364-0321.
 3. Üstün, Gökhan; Tirpanci, Ayşenur (24 Temmuz 2015). "Gri Suyun Arıtımı ve Yeniden Kullanımı". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 20 (2): 119-139. doi:10.17482/uujfe.79618. ISSN 2148-4147.
 4. "Geri Dönüşüm Fikirleri Sanat Oluyor | eTwinning Projesi". Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri. 2 Şubat 2021. Erişim tarihi: 3 Şubat 2021.
 5. "Reuse". www.wm.com. Erişim tarihi: 5 Şubat 2019.
 6. Goodship, Vannessa (18 Aralık 2009). Management, Recycling and Reuse of Waste Composites (İngilizce). Elsevier. ISBN 978-1-84569-766-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.