Troilos

Troilos, Priamos ile Hekabe'nin en küçük oğlu, Troyalı prens. İlyada'da savaştan önce öldüğü söylenmişse de nasıl olduğu anlatılmamıştır. Kehanete gore Troilos yetişkinliğe ulaşırsa, Troya asla ele geçirilemeyecekti. Truva savaşından önce, kız kardeşi Polyksene ile yaptığı bir gezi sırasında, Pallas Athena'nin kehaneti anlattığı ve Truva'nın daha kolay alınması için öldürmesini söylediği Akhilleus'un takibi sonucu kaçtığı Apollon Tapınağı'nda yine Akhilleus tarafından başı kesilerek öldürülmüş, bedeni parçalanmıştır. Troilos eğer yetişkin olsaydı, tarihin gördüğü ve göreceği en büyük savaşçı olacaktı. Oğlu Turcus ise Orta çağ'da yaygın bir inanışa göre Truva yıkıldıktan sonra Orta Asya'ya giderek Türk ulusunun temellerini atmıştır. Fatih Sultan Mehmet ile kardinal İsidore arasındaki mektuplaşmalarda bu meseleye değinilmiştir .

Akhilleus'un (solda) Troilus'u (sağda, at üstünde) pusuya düşürüşü, Etrüsk freski, yak. MÖ 540-530
Troilos'u bekleyen Aşil'i gösteren vazo. Kırmızı figürlü çan krater., Kusursuz pişirilmiş. Siyah zemin üzerine soluk kırmızı desenler, çok aşınmış. Tasarımların üzerinde defne çelengi; her birinin altında, bir maeander ve haç şeridi

Akhilleus'un ölümüne, Hubris'e karşı işlediği bu suçtan dolayı Paris'in attığı oka yön veren Apollon'nun sebep olduğu söylenir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.