Toplayıcı

Toplayıcılar verileri toplayarak elde çıkışını sağlarlar. İki çeşit toplayıcı vardır, bunlar:

  1. Yarı toplayıcı
  2. Tam toplayıcı

Yarı toplayıcı

Yarı toplayıcılar verilen iki değeri toplar ve bir elde dışarıya verir.

S = A xveya B
C = A ve B

Doğruluk tablosu

ABSC
0000
0110
1010
1101

Burada A ve B, toplanacak iki değerdir. S bunların toplamı, C ise toplamdan çıkan eldedir.

Tam toplayıcı

Tam toplayıcılar verilen iki değerin ve bir eldenin girişine. Toplam ve elde sonucu olarak çıkış verir. Yarı toplayıcıdan farkı elde girişidir.

S = (A xveya B) xveya Ci
Co = (A ve B) veya (Ci ve (A xveya B))

Doğruluk tablosu

ABCiSCo
00000
00110
01010
01101
10010
10101
11001
11111

Burada A ve B toplayacağımız iki değerdir. Toplayacağımız iki değerin giriş eldesi Ci'dir. Toplam S'dir ve toplamla beraber bir elde çıkışı olur, buna da Co denir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.