Thomson saçılması

Thomson saçılması, elektromanyetik radyasyonun, serbest bir yüklü parçacık tarafından uğradığı esnek saçılmadır. Compton saçılmasının düşük enerji sınırı olup, saçılma sonucunda parçacığın kinetik enerjisi ve foton frekansı değişmez.[1] Bu sınır; foton enerjisi, parçacığın kütle enerjisinin denklemini sağlayacak kadar altında olması ya da benzer şekilde, ışığın dalga boyu, parçacığın Compton dalga boyundan daha büyük olması durumunda geçerlidir.

Kaynakça

  1. Chen, Szu-yuan; Maksimchuk, Anatoly; Umstadter, Donald (17 Aralık 1998). "Experimental observation of relativistic nonlinear Thomson scattering". Nature (İngilizce). Cilt 396. ss. 653*655. arXiv:physics/9810036$2. Bibcode:1998Natur.396..653C. doi:10.1038/25303.

Konuyla ilgili yayınlar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.