Subartu

Subartu, (Sümerce "Subar", Asurice "Mat Subarri", Amarna yazıtlarında "Subari", Ugarit dilinde "Sbr.") Mezopotamya'nın kuzeyinde, "Yukarı Dicle" olarak tâbir edilen bölge. (Akadca: İna Su-bar-ri), "Subari Toprağı" anlamına gelmektedir. M.Ö. 3300 ile 1200 yılları arasında yazılı kaynaklara geçmiş antik "Subari" halkının yaşadığı bölge olmakla beraber, Subartu'nun sınırları tam olarak bilinmemektedir.

Mardin dolaylarında Subartu bölgesi

Mısır'da bulunan M.Ö. 14'üncü yüzyıldan kalma ve Akad çivi yazısı ile yazılmış belgelerde bir bölgenin adı olarak "Subari" ismi geçmektedir. Sümer, Akat ve Asur belgelerinde de Subariler'den söz edilmektedir. Aynı kaynaklar, Subartu bölgesinde yaşayan halklar arasında "Guti" ve "Lullubi" halklarından da söz etmektedir.[1]

Subariler'in milliyeti hakkında bugün bir fikir birliğine varılamamıştır. Subariler'in Kürt veya Ermeni olduklarını öne süren görüşler mevcuttur. Kabul gören teze göre, Akad kaynaklarında Dicle'nin kuzeyinde (Erbil ve Hakkâri bölgesi) yerleşik Subariler ile günümüzde yine aynı yerde yerleşik Zubari Aşireti'nin aynı halk [2] oldukları tezidir.

Dış bağlantılar

  • Qedim Subar Türkleri Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu CELiLOV

Kaynakça

  1. Egon von Eickstadt, Türkler, Kürtler, İranlılar sayfa97
  2. Mehrdad İzady, Kürtler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.