Sosyal Sigortalar Kurumu

Sosyal Sigortalar Kurumu (kısaca SSK), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir sosyal güvenlik kurumuydu. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olmuştur.

Sosyal Sigortalar Kurumu
Ardıl T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 1946
Kapanış 16 Mayıs 2006
Tür Sosyal sigorta kurumu
Merkez Ulus, Altındağ, Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olmadan önce Türkiye'nin en büyük sosyal güvenlik kuruluşuydu ülke nüfusunun yaklaşık %50'sine sigorta ve sağlık hizmeti sunmaktaydı.

Kurum, Başkan ve Başkana bağlı birimler ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunların merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.