Sonuç çıkarma

Mantıkta sonuç çıkarma ya da çıkarım önermelerden sonuca varma işidir. Tümevarım ve tümdengelim olarak iki sınıfa ayrılır. Çıkarım yönteminin bilinen ilk örneklerine Aristoteles'in yapıtlarında rastlanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.