Solunum

Solunum aşağıdaki anlamlarda kullanılır

  • Oksijenli solunum, hücrelerin enerji elde etmekte kullandıkları bir biyokimyasal süreç (oksijen bir elektron alıcısıdır).
  • Oksijensiz solunum, hücrelerin enerji elde etmekte kullandıkları bir biyokimyasal süreç (oksijenden farklı elektron alıcıları kullanılır).
  • Soluma, nefesin vücuda alınıp atılması.
  • Solunum sistemi, vücuttaki sistemlerden biri.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.