Slovakya'nın İBBS'si

Slovakya İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Slovakya İBBS) (Fransızca: nomenclature d'unités territoriales statistiques, NUTS), Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması içinde Slovakya için kullanılan sınıflandırmadır:

Düzey Alt bölümler #
İBBS 1 1
İBBS 2 Oblastlar (Oblasti) 4
İBBS 3 Bölgeler (Kraje) 8

İBBS kodları

SK0 Slovakya
SK01 Bratislava Bölgesi
SK010 Bratislava Bölgesi
SK02 Batı Slovakya (Západné Slovensko)
SK021 Trnava Bölgesi 
SK022 Trenčín Bölgesi 
SK023 Nitra Bölgesi
SK03 Orta Slovakya (Stredné Slovensko)
SK031 Žilina Bölgesi
SK032 Banská Bystrica Bölgesi
SK04 Doğu Slovakya (Východné Slovensko)
SK041 Prešov Bölgesi
SK042 Košice Bölgesi

Yerel İdare Birimleri

İBBS düzeylerinin altında, iki Yerel İdare Birimi (İngilizce: Local Administrative Units, LAU) düzeyi bulunmaktadır:

Düzey Alt bölümler #
YİB 1 İlçeler (Okresy) 79
YİB 2 Belediyeler (Obce) 2928

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.