Saz semaisi

Saz semaisi, Türk müziğinde saz için bestelenmiş sözsüz formlardan biri. Genellikle dört hane ve bir teslim kısmından oluşur. Bu hanelerden bir tanesi teslim ile aynı makamda iken (bu aynı zamanda saz semaisinin makamını da tayin eder) diğer üç hane farklı makamlarda bestelenir. Peşrevden farklı olarak daha küçük usullerde olur ve fasılların sonunda kapanış eseri olarak çalınır.

Klasik Türk müziğinde saz eseri formudur. Biçimi peşreve benzer. Fasıllarda son eser olarak çalınır. Fasıl müzikleri hareketli ve geniş bir ses alanı içerisinde yazılmıştır. Saz semaisi ritmik bir yapıdadır. Saz sanatçısı bu bölümde ustalığını sergiler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.