Makam

Makam şu anlamlara gelebilir:

  • Makam, bir mevki belirtir. Arapçada ayakta durmak demektir ve Türkçeye buradan girmiştir.
  • Makam, Türk müziğinde kullanılan ses dizileridir.
  • Makam (mekan), sembol mezar, birden fazla mezarı olan kişilerin diğer mezarlarıdır.
  • Makam (din), sufi'nin Allah'a yaklaşması sürecinde geçtiği farklı kademeler.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.