Makam (müzik)

Türk musikisinde, kullanılan ses dizilerinin (gam) belli kurallar çerçevesinde kullanılmasıdır. Makamların dizileri, aralıkları eşit ve toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur. Dizileri aynı olan makamlar birbirlerinden seyirlerine göre ayrılır. Bu yüzden makamda seyir çok önemlidir. Makamların karar sesleri, güçlüsü, yedeni ve asma kararları olur.

Bölümleri

 • Durak, ilk dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir.
 • Güçlü, genellikle ikinci dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir ve parçanın ortalarında geçici karar perdesi olarak kullanılır.
 • Yeden, genellikle parçanın bitişinde karar perdesinden önce kullanılan makamına göre yarım veya tam ses olabilen bitiş duygusunu güçlendirici sestir.
 • Asma Karar, eser içerisinde başka bir makama hatırlatma yapmak için kullanılan kısa süreli kalışlardır. Asma kararlar makamın dizisi içinde herhangi bir ses olabildiği gibi genellikle de hatırlatılmak istenen makam ile asıl makamın ortak seslerinden bir olur. Asma kararlarda asla başka bir makama geçiş yapılmaz çünkü asıl makamın özellikleri ortadan kalkar.

Makamın sekiz sesi dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle meydana gelir. Bunlar;

 • Çargah dörtlüsü
 • Çargah beşlisi
 • Rast dörtlüsü
 • Rast beşlisi
 • Uşşak dörtlüsü
 • Hüseyni beşlisi
 • Hicaz dörtlüsü
 • Hicaz beşlisi
 • Kürdi dörtlüsü
 • Kürdi beşlisi
 • Buselik dörtlüsü
 • Buselik beşlisi
 • Segah dörtlüsü
 • Segah beşlisi
 • Saba dörtlüsü
 • Nikriz beşlisi
 • Hüzzam beşlisi
 • Ferahnak beşlisi

Türleri

Makamlar, inici, çıkıcı veya inici-çıkıcı bir seyre sahiptir. Basit, bileşik ve şed makamlar olmak üzere üçe ayrılır.

Basit makamlar

Tam dörtlü ve tam beşlilerin birleşmesiyle meydana gelen makamlardır. Genellikle birleşme yerindeki ses makamın güçlüsüdür. Türk müziğinde 16 adet basit makam vardır. Bunlar: Çargah Makamı, Buselik Makamı, Kürdî Makamı, Rast Makamı, Uşşak Makamı, Hicaz Makamı, Uzzal Makamı, Hümayun Makamı, Zirgüleli Hicaz Makamı, Neva Makamı, Tahir Makamı, Bayati Makamı, Muhayyer Makamı, Hüseyni Makamı, Karcığar Makamı ve Basit Suzinak Makamı'dır.

Bileşik makamlar

Çeşitli makamların birleştirilerek farklı bir makam haline gelmiş makamlardır. Ferahfeza, Dilkeşide, Ruy-i Irak bu makamlara örnektir.

Şedd (Göçürmeli) makamlar

Makamın dizisi bozulmadan karar sesinin farklı bir sese göçürülmesinden oluşan; kendine özgü geçkilerle ve seyir yapısı ile ait olduğu basit makamdan ayrılan makamlardır. 16 adet şedd makam vardır. Bunlar:

 • Çargâh makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Acemaşiran perdesine göçürülmesinden Acemaşiran Makamı
 2. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Mahur Makamı elde edilir.
 • Bûselik makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Sultan-ı Yegâh Makamı
 2. Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Ruhnüvaz Makamı
 3. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Nihavent Makamı elde edilir.
 • Kürdî makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Ferahnüma Makamı
 2. Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Aşkefza Makamı
 3. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Kürdili Hicazkâr Makamı elde edilir. Bazı önemli kaynaklarda, Kürdili Hicazkâr Makamı 'Bileşik makam' olarak değerlendirilmektedir.
 • Zirgüleli Hicaz makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Şeddaraban Makamı
 2. Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Sûzidil Makamı
 3. Bu makamın Irak perdesine göçürülmesinden Evcârâ Makamı
 4. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Hicazkâr Makamı ve Zirgüleli Sûz'nâk Makamı elde edilir.
 • Neveser makamının şeddi: Bu makamın Acemâşiran perdesine göçürülmesinden Rengidil Makamı elde edilir.
 • Segâh makamının şeddi: Bu makamın Nim Hicaz (#Do) perdesine göçürülmesinden Heftgâh Makamı elde edilir.
 • Rast makamının şeddi: Bu makamın Dügâh perdesine göçürülmesinden Nişâburek Makamı elde edilir.

Bugüne kadar kullanılmış makamlar

Türk müziğinde 590 makam tespit edilmiştir. Ancak bunların birçoğu bugün kullanılmamaktadır. Günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır.

 1. Âb-ı Kevser
 2. Acem
 3. Acem-Aşîrân
 4. Acem-Bâ-Zir-Keşîde
 5. Acem-Bûselik
 6. Acem-Irak
 7. Acem-Kürdî
 8. Acem-Murassa
 9. Acem-Rast
 10. Acem-Zemzeme
 11. Acem-Zir-Keşîde
 12. Acemli Rast
 13. Âgâaze-i Kâbili
 14. Aheng-i-Tarâb
 15. Akberi
 16. Anber-Efşân
 17. Arabân
 18. Arabân-Kürdî
 19. Arabân-Nigâr
 20. Arabân-ı-Cedîd
 21. Arazbâr
 22. Arazbâr-Bûselik
 23. Arazbâr-Zemzeme
 24. Âvâz-ı Zenbûr
 25. Azrâ
 26. Aşîrân
 27. Aşîrân-Mâye
 28. Aşîrân-Vefâdar
 29. Aşîrân-Zemzeme
 30. Aşk-Efzâ
 31. Bâd-ı-Sabâ
 32. Bahâr
 33. Bahr-i-Nâzik
 34. Bayâti
 35. Bayâti-Arabân
 36. Bayâti-Arabân-Bûselik
 37. Bayâti-Aşîrân
 38. Bayâti-Bûselik
 39. Bayâti-Hisâr
 40. Bayâti-Isfahân
 41. Bayâti-Kürdî
 42. Bend-i-Bûselik
 43. Bend-i-Hisâr
 44. Beste-Hisâr
 45. Beste-Isfahân
 46. Beste-Nigâr
 47. Beste-Nigâr-Hisarek
 48. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
 49. Beste-Nigâr-ı-Kadîm
 50. Beynel-Bahreyn
 51. Beyzâ
 52. Bezm-i Tarâb
 53. Bezmâra
 54. Buhârî
 55. Bûselik
 56. Bûselik-Aşîrân
 57. Bûselik-Gerdâniye
 58. Bûselik-Geveyşt
 59. Bûselik-Mâye
 60. Bûselik-Nevrûz
 61. Bûselik-Selmek
 62. Bûselik-Şehnaz
 63. Bûstan
 64. Büzürk
 65. Büzürk-Gerdâniye
 66. Büzürk-Geveyşt
 67. Büzürk-Mâye
 68. Büzürk-Nevrûz
 69. Büzürk-Selmek
 70. Büzürk-Şehnâz
 71. Canfezâ
 72. Çârgâh
 73. Çârgâh-Âcem
 74. Çârgâh-Gerdâniye
 75. Çârgâh-Mahûr
 76. Çehâr-Âgâazin
 77. Daği-Bayâti
 78. Danişverân
 79. Dil Âvîz
 80. Dil-Ârâ
 81. Dil-Efruz
 82. Dil-Keşîde
 83. Dil-Nişîn
 84. Dil-Rübâ
 85. Dil-Sûz
 86. Dildâr
 87. Dilkeş-Hâverân
 88. Dilküşâ
 89. Dost-Gahî
 90. Dügâh
 91. Dügâh-Bûselik
 92. Dügâh-Mâye
 93. Dügâh-ı Acem
 94. Dügâh-ı Kadîm
 95. Ebû-Selik
 96. Efrûhiten
 97. Evcârâ
 98. Evc (Eviç)
 99. Evc-Aşirân)
 100. Evc-Bûselik
 101. Evc-Gerdâniye
 102. Evc-i Muhâlif
 103. Evc-Isfahân
 104. Evc-Maklüb
 105. Evc-Mâye
 106. Evc-Nihâvendi
 107. Ferâh
 108. Ferâh-Âver
 109. Ferâh-Zâyi
 110. Ferâhfezâ
 111. Ferâhnâk
 112. Ferâhnümâ
 113. Ferâhzâr
 114. Gamz-Edâ
 115. Gazâl
 116. Gerdâniye
 117. Gerdâniye-Bûselik
 118. Gerdâniye-Büzürk
 119. Gerdâniye-Hicâz
 120. Gerdâniye-Hüseynî
 121. Gerdâniye-Irak
 122. Gerdâniye-Isfahân
 123. Gerdâniye-Kûçek
 124. Gerdâniye-Kürdî
 125. Gerdâniye-Nevâ
 126. Gerdâniye-Nigâr
 127. Gerdâniye-Nikrîzi
 128. Gerdâniye-Rast
 129. Gerdâniye-Rehâvî
 130. Gerdâniye-Uşşâk
 131. Gerdâniye-Zirgüle
 132. Geveyşt
 133. Geveyşt-Bûselik
 134. Geveyşt-Büzürk
 135. Geveyşt-Gerdâniye
 136. Geveyşt-Hicâz
 137. Geveyşt-Hüseynî
 138. Geveyşt-Irak
 139. Geveyşt-Isfahân
 140. Geveyşt-Kûçek
 141. Geveyşt-Nevâ
 142. Geveyşt-Rehâvî
 143. Geveyşt-Uşşâk
 144. Geveyşt-Zirgüle
 145. Gonca-i-Rânâ
 146. Gururî
 147. Gül-Ruh
 148. Güldeste
 149. Gülistân
 150. Gülizâr
 151. Gülnâri
 152. Gülzâr
 153. Gülşen-i Vefâ
 154. Hadrâ (Hazrâ)
 155. Harran
 156. Hâver
 157. Hayâl-i Murâd
 158. Hayân
 159. Hazân
 160. Heftgâh
 161. Hicâz
 162. Hicâz Aşirân
 163. Hicâz-Acem
 164. Hicâz-Bûselik
 165. Hicâz-Büzürk
 166. Hicâz-Gerdâniye
 167. Hicâz-Geveyşt
 168. Hicâz-Irak
 169. Hicâz-Mâye
 170. Hicâz-Nevrûz
 171. Hicâz-Selmek
 172. Hicâz-ı Muhâlif
 173. Hicâz-ı Reke
 174. Hicâz-ı Türkî
 175. Hicâz-ı-Hicâz
 176. Hicâz-Zemzeme
 177. Hicâz-Şehnâz
 178. Hicâzeyn
 179. Hicâzî Hüseynî
 180. Hicâzî Isfahân
 181. Hicâzî Uşşâk
 182. Hicâzkâr
 183. Hicâzkâr-Bûselik
 184. Hicâzkârı-Kürdî
 185. Hisâr
 186. Hisâr- Vech-i Şehnâz
 187. Hisâr-Aşîrân
 188. Hisâr-Bûselik
 189. Hisâr-Evc
 190. Hisâr-ı Büzürk
 191. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
 192. Hisâr-ı Kâdim
 193. Hisâr-ı Kürdî
 194. Hisâr-ı Nîk
 195. Hisârek
 196. Hocest
 197. Horasan
 198. Hoş-Serâ
 199. Hucet
 200. Hudavendigâr
 201. Hufte-Isfahân
 202. Hûzi
 203. Huzî-Aşîrân
 204. Hûzi-Bûselik
 205. Hümâyûn
 206. Hüseynî
 207. Hüseynî- Geveyşt
 208. Hüseynî-Acem
 209. Hüseynî-Aşîrân
 210. Hüseynî-Bûselik
 211. Hüseynî-Gerdâniye
 212. Hüseynî-Horasâni
 213. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
 214. Hüseynî-Nevrûz
 215. Hüseynî-Nikrîz
 216. Hüseynî-Rehâvi
 217. Hüseynî-Sabâ
 218. Hüseynî-Şehnâz
 219. Hüsn-ü Ân
 220. Hüzzâm
 221. Hüzzâm-ı Cedîd
 222. Hüzzâm-ı Kadîm
 223. Hüzzâm-ı Rûmi
 224. Irak
 225. Irak-Geceyşt
 226. Irak-Gerdâniye
 227. Irak-Mâye
 228. Irak-Nevrûz
 229. Irak-Selmek
 230. Irak-Şehnâz
 231. Irakı Acem
 232. Isfahân
 233. Isfahân-Bûselik
 234. Isfahân-Gerdâniye
 235. Isfahân-Geveyşt
 236. Isfahân-Irak
 237. Isfahân-Mâye
 238. Isfahân-Nevrûz
 239. Isfahân-Selmek
 240. Ifahân-ı Cedîd
 241. Isfahân-ı Sultâni
 242. Isfahân-Zemzeme
 243. Isfahân-Şehnâz
 244. Isfahânek-i Atîyk
 245. Isfahânek-i Cedîd
 246. Isfahânek
 247. Kâbilî
 248. Karcığar
 249. Kebûter
 250. Kûçek
 251. Kûçek-Geveyşt
 252. Kûçek-Mâye
 253. Kûçek-Nevrûz
 254. Kûçek-Selmek
 255. Kûçek-Sümbüle
 256. Kûçek-Zemzeme
 257. Kûçek-Şehnâz
 258. Kürdî
 259. Kürdî-Aşîrân
 260. Kürdîli Çârgâh
 261. Kürdîli Hicâzkâr
 262. Kürdîli Hümâyûn
 263. Lâle-Gül
 264. Lâle-Rûh
 265. Mâhûr
 266. Mâhûr-Aşîrân
 267. Mâhûr-Bûselik
 268. Mâhûr-Hân
 269. Mâhûr-i Kebîr
 270. Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
 271. Mâhûr-i Sagîyr
 272. Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
 273. Mâhûri
 274. Matlûb
 275. Matlûbek
 276. Mâverâünnehr
 277. Mâye
 278. Mâye-Bûselik
 279. Mâye-Büzürk
 280. Mâye-Hicâz
 281. Mâye-Hüseynî
 282. Mâye-i Atîyk
 283. Mâye-i Kebîr
 284. Mâye-i Kevser
 285. Mâye-Irak
 286. Mâye-Isfahân
 287. Mâye-Kûçek
 288. Mâye-Nevâ
 289. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
 290. Mâye-Rehâvî
 291. Mâye-Uşşâk
 292. Mâye-Zirgüle
 293. Mâşûk
 294. Meclis-Efrûz
 295. Mellâhi
 296. Mezmîm
 297. Mihr-i Cân
 298. Muhâlif
 299. Muhâlif-i Irak
 300. Muhâlif-i Rast
 301. Muhâlifek
 302. Muhayyer
 303. Muhayyer Bûselik
 304. Muhayyer Irak
 305. Muhayyer Kürdî
 306. Muhayyer Segâh
 307. Muhayyer Sümbüle
 308. Muhayyer Zirgüle
 309. Muhayyer-Zîrkeş
 310. Mûtedil
 311. Mûtrıbân
 312. Mûvafık
 313. Müberkâa
 314. Mücenebûr-Remel
 315. Müjdegâni
 316. Mürgâk
 317. Müsteâr
 318. Müsteârek
 319. Müteaddi
 320. Müşküye (Segâh-Aşîrân)
 321. Na-Murâd
 322. Nağme-i Kâbil
 323. Nâz
 324. Nâz-u Niyaz
 325. Nâzenin
 326. Necd-i Hüseynî
 327. Nesîm
 328. Nev-Edâ
 329. Nev-Eser
 330. Nev-Resîde
 331. Nevâ
 332. Nevâ-Acem
 333. Nevâ-Aşîrân
 334. Nevâ-Bûselik
 335. Nevâ-Gerdâniye
 336. Nevâ-Geveyşt
 337. Nevâ-Hüseynî
 338. Nevâ-Kürdî
 339. Nevâ-Mâye
 340. Nevâ-Nevrûz
 341. Nevâ-Selmek
 342. Nevâ-Şehnâz
 343. Nevây-ı Uşşâk
 344. Nevâziş
 345. Nevbahâr
 346. Nevrûz
 347. Nevrûz-Bayâti
 348. Nevrûz-Bûselik
 349. Nevrûz-Büzürk
 350. Nevrûz-Hicâz
 351. Nevrûz-Hüseynî
 352. Nevrûz-i Acem
 353. Nevrûz-i Arâb
 354. Nevrûz-i Hârâ
 355. Nevrûz-i Rast
 356. Nevrûz-i Rûmî
 357. Nevrûz-i Sultâni
 358. Nevrûz-Irak
 359. Nevrûz-Isfahân
 360. Nevrûz-Kûçek
 361. Nevrûz-Nevâ
 362. Nevrûz-Rehâvî
 363. Nevrûz-Sabâ
 364. Nevrûz-Uşşâk
 365. Nevrûz-Zirgüle
 366. Neşât-Âver
 367. Nigâr
 368. Nigâr-ı Nîk
 369. Nigâr-ı Nîk-Acem
 370. Nigârçek
 371. Nigârek
 372. Nihâvend
 373. Nihâvendi Cedîd
 374. Nihâvendi Kebir
 375. Nihâvendi Rûmî
 376. Nihâvendi Sagîyr
 377. Nikrîz
 378. Nikrîz-i Kebir
 379. Nikrîz-i Sagîyr
 380. Nikrîz-Segâh
 381. Nişâbûr (Nişâpûr)
 382. Nişâbûrek
 383. Nühüft (Nihift)
 384. Nühüft-Hicâzî
 385. Nühüft-i Kâdîm
 386. Pay-Zen-i Sabâ
 387. Pençgâh
 388. Pençgâh-ı Aşl
 389. Pençgâh-ı Zâid (Zâide
 390. Perzerîn
 391. Pesendîde
 392. Pûşegân
 393. Râh-i Gül
 394. Râh-i Hâr-Ken
 395. Râh-i Hâr-Keş
 396. Râh-i Hûsrevâni
 397. Râh-i Rûh
 398. Râh-i Şeb-Diz
 399. Rahat-Fezâ
 400. Rahâtül-Ervâh
 401. Râmiş-Huva
 402. Râmiş-i Cân
 403. Rast
 404. Rast-Acem
 405. Rast-Gerdâniye
 406. Rast-Geveyşt
 407. Rast-Hâverân
 408. Rast-Kürdî
 409. Rast-Mâhir
 410. Rast-Mâye
 411. Rast-Nevrûz
 412. Rast-Selmek
 413. Rast-ı Cedîd
 414. Rast-ı Kebîr
 415. Rast-Şehnâz
 416. Rehâvî (Rehâvî)
 417. Rehâvî-Gerdanîye
 418. Rehâvî-Geveyşt
 419. Rehâvî-Mâye
 420. Rehâvî-Nevrûz
 421. Rehâvî-Selmek
 422. Rehâvî-Şehnâz
 423. Rekb (Çârgâh-Rekb)
 424. Rekb-i Nevrûz
 425. Reng-i Dil
 426. Revâ-Irak
 427. Revnâk-Nümâ
 428. Ridâyî
 429. Rûh
 430. Rûh-Efzâ
 431. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
 432. Rûy-i Aşîrân
 433. Rûy-i Hicâz
 434. Rûy-i Irak
 435. Rıdvân
 436. Sabâ
 437. Sabâ-Aşîrân
 438. Sabâ-Bûselik
 439. Sabâ-Uşşâk
 440. Sabâ-Zemzeme
 441. Safâ
 442. Sâzkâr
 443. Se-Bahr
 444. Sebz-Ender-Sebz
 445. Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
 446. Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
 447. Sebz-î Hisâr
 448. Sebz-î Tâze
 449. Sebzî
 450. Segâh
 451. Segâh-Acem
 452. Segâh-Arabân
 453. Segâh-Mâye (Mâye)
 454. Segâh-Muhayyer
 455. Selmek (Selmekî)
 456. Selmek-Büzürk
 457. Selmek-Hicâz
 458. Selmek-Hüseynî
 459. Selmek-i Kebîr
 460. Selmek-i Sagîyr
 461. Selmek-Irak
 462. Selmek-Isfahân
 463. Selmek-Kûçek
 464. Selmek-Rast
 465. Selmek-Rehâvî
 466. Selmek-Zirgüle
 467. Ser-Bülendi
 468. Ser-Henk
 469. Serendâz (Seng-Endâz)
 470. Sipihr
 471. Sipihr-Hüseynî
 472. Sipihr-Uşşâk
 473. Sireng
 474. Sultân-ı Bûselik
 475. Sultân-ı Cedîd
 476. Sultân-ı Nevâ
 477. Sultân-ı Segâh
 478. Sultân-ı Yegâh
 479. Sultân-ı-Irak
 480. Suz-i Dil
 481. Suz-i Dilâra
 482. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
 483. Sünbüle
 484. Sünbüle-i Kâdîm
 485. Sünbüle-Nihâvend
 486. Şâd-Kâmı
 487. Şâh
 488. Şâhî
 489. Şâhvâr (Şehvâr)
 490. Şedd-i Arabân
 491. Şehnâz
 492. Şehnâz-Aşîrân
 493. Şehnâz-Bûselik
 494. Şehnâz-Büzürk
 495. Şehnâz-Hâverân (Irak)
 496. Şehnâz-Hicâz
 497. Şehnâz-Hüseynî
 498. Şehnâz-Kûçek
 499. Şehnâz-Kürdî
 500. Şehnâz-Nevâ
 501. Şehnâz-Rast
 502. Şehnâz-Rehâvî
 503. Şehnâz-Uşşâk
 504. Şehnâz-Zirgüle
 505. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
 506. Şehvâr
 507. Şems-Efrûz
 508. Şeref-Nümâ
 509. Şevk-Âver
 510. Şevk-Efzâ
 511. Şevk-Engîz
 512. Şevk-i Cedîd
 513. Şevk-i Dil
 514. Şevk-i Serâb
 515. Şevk-i Tarâb
 516. Şeşgâh
 517. Şiâr
 518. Şinâver
 519. Şirâz
 520. Şirâz-Sünbüle
 521. Şirîn
 522. Şîvekâr
 523. Şîvekeş
 524. Şîvenümâ
 525. Şûrî
 526. Şüster
 527. Tâhir
 528. Tâhir-Bûselik
 529. Tâhir-i Kebîr
 530. Tâhir-i Sagîyr
 531. Tâhir-Kürdî
 532. Tanık
 533. Tarz-ı Bihîn
 534. Tarz-ı Cedîd
 535. Tarz-ı Nevîn
 536. Tebrîz
 537. Tehrîzî
 538. Tereşşüd
 539. Terkîb-i Sabâ
 540. Tüvânger
 541. Urfa-Mâhûr
 542. Uzzâl
 543. Uzzâl-Acem
 544. Uzzâl-Hüseynî
 545. Uzzâl-Şehnâz
 546. Uşşâk
 547. Uşşâk-Aşîrân
 548. Uşşâk-Gerdâniye
 549. Uşşâk-Geveyşt
 550. Uşşâk-Mâye
 551. Uşşâk-Nevrûz
 552. Uşşâk-Selmek
 553. Uşşâk-Şehnâz
 554. Vâmık
 555. Vech-i Arazbâr
 556. Vech-i Bûselik
 557. Vech-i Hüseynî
 558. Vech-i Şehnâz
 559. Yâr
 560. Yegâh
 561. Zâd-ı Dil
 562. Zâvîl (Zavil)
 563. Zâvîli (Zâvûli)
 564. Zâvîli Isfahân
 565. Zâvîli Segâh
 566. Zemzem
 567. Zemzeme (Eski Zemzeme)
 568. Zemzeme-Kürdî
 569. Zende-Rûd
 570. Zengüle (Zirgüle)
 571. Zengüle-Bûselik
 572. Zengüle-Gerdâniye
 573. Zengüle-Geveyşt
 574. Zengüle-Mâye
 575. Zengüle-Nevrûz
 576. Zengüle-Selmek
 577. Zengüle-Şehnâz
 578. Zengüleli Sûznak
 579. Zevk-Bahş
 580. Zevk-i Dil
 581. Zevk-u Tarâb
 582. Zirefkend
 583. Zirefkend Şarkı
 584. Zirefkend-i Büzürk
 585. Zirefkend-i Kûçek
 586. Zirefkend-i Rûmi
 587. Zirkeş-Hâveran
 588. Zirkeş-Hüseynî
 589. Zirkeşîde
 590. Zülf-i Nigâr
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.