Savaş atı

Savaş atları, gerek muharebe esnasında, gerekse cephe gerisinde yardımcı görevlerde kullanılan atlar. Motorlu araçların yaygınlaşması sonucu savaş atlarının kullanımı önemli oranda azalmıştır. Bununla birlikte halen dünyada taşıt ulaşımının güç olduğu yörelerde askerî malzemelerin ve ağır silahların naklinde kullanılırlar. Ayrıca bazı ülkelerin özellikle polis kuvvetleri tarafından asayişi sağlamada atlardan yararlanılır.

Napolyon Savaşları esnasında hafif süvari olarak kullanılan hussarlar. Édouard Detaille'in eserinden detay.

Tarihçe

Atlar savaşlarda en az 5000 yıldır kullanılmaktadır. Atların Avrasya'da savaşlarda kullanıldığına dair en eski bulgular MÖ 4000 - MÖ 3000 yıllarına aittir. MÖ 2500'lü yıllara ait Sümer çizimlerince atların savaş arabalarını çektikleri görülür. MÖ 1600 yıllarına gelindiğinde atların Yakın Doğu'da gelişmiş koşumlarla, iki tekerli savaş arabalarında (chariot) kullanıldığı görülür. Yakın tarihte ise daha çok süvari birliklerinde binek hayvanı olarak kullanıldılar.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.