Koşum

Koşum, bir hayvanı çekeceği araca bağlamak için vücudunun çeşitli bölgelerine sarılan kayış takımı.[1] Sözcük, köpek gibi diğer hayvanlara takılan benzer takımlar için de kullanılır.

Bir koşum takımı

Etimoloji

Koşum sözcüğü, bir hayvanı araca bağlamak anlamındaki Eski Türkçe "koşmak" fiilinden gelir.[2] Uygurcada da görülen koşmak fiilinin asıl anlamı "çiftlemek, eşlemek" idi. "Hızlık ilerlemek" anlamı sonradan ortaya çıkmıştır.[2] Sözcük Anadolu'da hâlen "tarla sürmek" anlamında da kullanılır.[1]

Bölümleri

Dizgin: Koşumun araç sürücüsünün kontrolündeki kısmıdır.

Yular: Hayvanı bir yere bağlamak veya önünde yürüyerek çekmek için kullanılan ip veya kayıştır.

Gem: Hayvanı yönlendirmek için ağzına yerleştirilen ve dizginlere iliştirilen parçadır.

Resim galerisi

Kaynakça

  1. "koşum." Türk Dil Kurumu. Erişim: 19 Ocak 2015
  2. "koşmak." Nişanyan Sözlük. Erişim: 19 Ocak 2015

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.