Satış noktası

POS (Point of Sale: Satış Noktası) veya POP (Point of Purchase: Satın Alım Noktası), perakende satın alım işleminin tamamlandığı zaman ve konum.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.