Saksonlar

Saksonlar, Roma İmparatorluğu dönemlerinden beri orta ve kuzey Almanya'da yaşayan Cermen halkı.[1] Günümüzde Saksonya bölgesinde yaşamaktadırlar. 5. ve 6. yüzyıllarda bugünkü İngiltere'nin güneyine yerleşmişlerdir.[1] Angluslar ve Jütler ile karışarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır.

Kaynakça

  1. "Saxon." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.