Süha Noyan

Halil Süha Noyan (d. 11 Eylül 1941, Gaziantep) Türk büyükelçi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1965 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiş, ayrıca Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Erdal İnönü'nün danışmanlığını üstlenmiştir. Makedonya (1993-1995), Macaristan (1995-1996) ve Portekiz (2001-2002) büyükelçisi olarak görev almıştır. 1996-1997 yılları arasında ve 2002 yılından emekli oluncaya değin Dışişleri Bakanlığı müşaviri olmuş ayrıca 1997-1998 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyesi ve 1998-2001 yıllarında Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürü olarak görev ifa etmiştir. Emekli Büyükelçi Sumru Noyan'ın eşidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.