Ruhu'l Meani

Ruhu'l Meani (Arapça: رُوحُ الْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمْ وَالسُّبْعُ الْمَثَانِي, tam adı: Rūhu’l Me'ānī fī Tefsīri’l Kur’āni’l 'Azīm ve's sub'ul methānī, Türkçe: Yüce Kur’ān’ın tefsīrinde mānāların rūhu), Iraklı âlim Alûsî'nin meşhur Kur'an tefsiri kitabıdır.

Rūhu’l Me'ānī
Rūhu’l Me'ānī fī Tefsīri’l Kur’āni’l 'Azīm ve's sub'ul methānī
Yazar Alusi
Ülke Irak, Osmanlı Devleti
Dil Arapça
Tür Tefsir (Din)
Yayım h.1267, Şam

Alûsî, bu tefsirini h. 1252 yılında yazmaya başlamış, h. 1267 yılında da tamamlamıştır. Yazar, 13 cilt olan eserinin yedi cildini devrin Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e sunmuştur. Bu orijinal nüsha, İstanbul'da Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde saklanmaktadır.

Beş yılda yazımı tamamlanan bu eserde rivayet metoduna ağırlık verilmişse de dirayet usulleri ihmal edilmemiş, her iki metodu birleştiren bir çalışma uygulanmıştır. Bâzı eserlerde de işari tefsir metoduna yönelmiştir. Alûsî, bu eserini yazarken Zemahşeri, Râzî, Kadı Beydâvî, Ebû Hayyân, Ebu's Suud, Suyûtî, İbnu’l Arabî, İbn Teymiyye ve diğer tefsir âlimlerinin eserlerinden yararlanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.