Resimli taslak

"Resimli taslak, bir teknik dekupajdır. Kurgulama işleminde sahnelerin hem sözcüklerle bir betimlemesi yapılır hem de her sahne çizgi filmlerde olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilir. Doğal olarak resimli taslağı oluşturmak için hareketleri belirtmek amacıyla bazı kalıplar oluşturulmuştur. Hareketler (kişilerin hareketleri, optik kaydırmalar, kameranın hareketleri), çekim açıları vb. ile ilgili geleneksel belirtmeler vardır. Bu belirtmeler yazılı olabildiği gibi (kısaltmalar, terimin baş harfleriyle gösterilmesi vb.) görsel de olabilir (oklar, noktalı çizgiler vb.).

Resimli taslaklar, fantastik ya da bilimkurgu filmleri gibi özel türlerin çekimlerinde kullanılır. Bilindiği gibi bu türlerde belli sayıda çekim açısı ve ayrı ayrı teknisyenler tarafından gerçekleştirilen efekt hileleriyle filmin son görüntüsü elde edilir. İşte bu durumlarda filmin sonu çeşitli maketler, eklemeli oyuncaklar, gerçek oyuncular vb. bir araya getirilerek önceden görselleştirilir, bunun evre evre gerçekleştirilmesi sonraki iştir. Resimli taslaklar, bunun dışında stüdyoda çekilen her filmde çok keskin bir dekupaj (kurgulama) elde etmek istendiğinde kullanılır: Reklam spotları, stüdyoda çekilen polisiye filmler (Claude Miller'ın Korkunç Şüphe'si, Lam Re'nin gerçekleştirdiği resimli taslaklarla oluşturulmuştur.)

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.