Psikiyatr

Psikiyatr veya psikiyatrist, ruh sağlığını inceleyip ruh hastalıklarını tedavi etmeye çalışan uzman hekimdir. Psikiyatri alanında en az 4 yıllık uzmanlık eğitimine sahip kişidir.

Psikiyatrlık, psikiyatri alanındaki yoğun araştırmalar sayesinde son yıllarda oldukça gelişmiş bir hekimlik dalıdır. Modern hayatın şartları akıl hastalıklarının artmasına yol açmaktadır. Eski çağlarda tehlikeli akıl hastalarını çevrelerine zararlı olmasınlar diye akli dengelerini bozan nedenler araştırılmadan ve iyileşmeleri için gerekli tedaviye girişilmeksizin akıl hastanelerine kapatmakla yetinilirdi. Aynı tarihlerde ise Osmanlı medeniyetinde hastalıkların sebepleri araştırılmış, hastalar sınıflandırılmış ve hastalar Edirne'deki Darüş-şifada çeşitli tedavi yöntemleriyle, özellikle müzik ile tedavi edilmeye çalışılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.