Prenslik

Prenslikler, krallıklardan daha küçük devletlerdir. Prenslikler monarşi ile yönetilir ve çoğunlukla tek şehirden oluşur ve devletin adı şehrin adıyla aynı olur. Bazı prenslikler ise birkaç şehri içine alabilir. Günümüzdeki prensliklere ise Monako örnek gösterilebilir. Prenslikleri adında da olduğu gibi prens yönetir. Ayrıca farklı ülkelere bağlı olan özerk devletlerin bazıları da prenslik olarak adlandırılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.