p53

p53 ya da diğer adıyla tümör protein 53 (TP53), hücre döngüsünü düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. Birçok organizmada kanseri baskılamak için çok önemli bir proteindir. TP53, genomda mutasyon olmasını önleyerek genom stabilitesini korur. p53, hücre içerisinde dörtlü (tetramer) bağ yapmış halde işlevseldir.

Tumor suppressor p53 trimer + DNA fragment, Human.

Kanser önleyici birçok işlevi vardır;

  • DNA zarar gördüğünde DNA tamir proteinlerini harekete geçirir.
  • DNA tamir edilemeyecek kadar zarar gördüğünde "apoptoz"u (programlanmış hücre ölümü) başlatır.

Bu gen insanların 17. kromozomunda bulunur.

Başka hayvanlarda da görülür;

  • Fare - 11. kromozom
  • Sıçan - 10. kromozom
  • Köpek - 5. kromozom
  • Domuz 12. kromozom
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.