Metafaz

Metafaz evresinde kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunarak hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler

  • Metafaz hücre bölünmesindeki ikinci safhadır.
  • Kromozomlar artık sentrozomlar arasında oluşan iğ ipliklerine, ekvator düzlemine, yerleşir.
  • Sentromerler iğ ipliklerinde tam bir hiza ile durduğu için, kardeş kromatitler ayrılmaya tam olarak hazır olur.

Kromozomlar iğ ipliklerine dik olan metafaz düzlemine toplanırlar. Kromozomlar en iyi bu evrede görülür. Kromozomlar sentromerlerinden büküldüklerinden V ve L şeklini alır. Küçük kromozomlar ortada, büyük olanlar çevrede bulunur. İki eş kromatitten oluşan her kromozomun sentromeri tamamen birbirinden ayrılır. Karşı kutuplara ait iğ iplikleri kromozomlara doğru ilerleyerek, bir kromozomun es kromatitlerini ayrı kutuplara çekecek şekilde sentromerlerine bağlanır. Metafaz 26 dakika sürer. Metafaz 2. Aşamadır

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.