Oy birliği

Oy birliği, belirli bir durum için tüm insanların anlaşmasıdır. Oy birliği, katılan herkesin aynı fikirde ya da seçenekte birleştiğini ifade eder.

Oy birliği ile yapılan bir oylamadan sonra açık bir şekilde itiraz bulunmaması nedeniyle dolaylı olarak kabul edilebilir ve mutlaka tekdüzelik anlamına gelmez. Temsili bir demokraside oy birliğinin ortaya çıkması, katılımcı bir demokrasideki fikirlerin çeşitliliği ile anlaşılmaz olabilir. Oy birliği genellikle siyasi bir çabadır. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar zaman zaman oy birliğiyle kararlar alsalar da, halkın rızası çoğu zaman seçilmiş görevliler için daha ulaşılabilir bir istektir.

Oy birliği ile tesis edildiği varsayılan meşrutiyet, diktatörlük rejimleri tarafından konumlarına destek sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Bir yasama organına katılanlar, bir diktatörün konumunu desteklemeye zorlanabilir veya korkutulabilir.

Tek Partili devletler, adayları seçimlerde koltuk başına bir ile sınırlayabilir ve halkın oy birliği izlenimi yaratmak için zorunlu oylama veya seçim sahtekarlığı kullanabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.