Nisa Suresi

Nisâ Suresi (Arapça: سورة النساء; Sūratu’n-Nisā), Kur'an'ın dördüncü suresidir.[1] 176 ayetten oluşur.[2]

Nisa Suresi
سورة النساء
Sınıfı Medine
İsmin anlamı Kadınlar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 4
Âyet sayısı 176
Kelime sayısı 3712
Harf sayısı 15937

Medine'de indirildiğine inanılan sure, ismini Arapça kadınlar anlamına gelen “nisâ” kelimesinden alır.[3] Şeriat hukukunda bazı hükümler Nisa suresindeki ayetlere dayandırılır. Bu ayetler ilk çiftin tek bir nefsden yaratıldığından bahsetmekle başlayıp İslam'da evlilik, kadın-erkek ilişkilerini ve miras hukukunu düzenlemektedir.

Nüzûl

Mushaftaki sıralamada dördüncü, iniş sırasına göre 92. suredir. Mümtehine sûresinden sonra, Zil âl’den önce nâzil olmuştur. Bakara, Enfâl, Âl-i İmrân, Ahzâb ve Mümtehine sûreleri Medine’de Nisâ’dan önce inmişlerdir. Sûrenin, Mekke'den Medine'ye hicretten sonra 5. veya 6. yılda, Müreysî Gazvesi’nde dinî hükümler ve uygulamalar arasına girdiği bilinen teyemmüm âyetini ihtiva etmesi ağırlıklı olarak bu yıllarda indiğini düşündürmektedir.

Tefsir

Nisa suresi 3. ayete dayandırılan nikâh hükümlerine göre bir erkeğin gücü yetiyorsa ve eşlerine karşı adaletli davranacaksa; birden fazla 2, veya 3, veya 4 kadınla evlenebileceğine izin verilmekle birlikte, bir erkeğin tek kadınla evlenmesinin onun için daha hayırlı olacağı tavsiye edilmiştir. Aynı sûrenin 2. ayetinde yetim haklarına riâyet edilmesi ve yetimlerin haklarının korunması emredilmiştir.[4]

Surenin 24. ayeti Şii mezhebindeki muta (kadınlardan ücret karşılığı belirli süre için faydalanma) uygulamasının dini dayanağını teşkil etmektedir. Birçok Türkçe çeviride ayetler tercüme edilirken girilen ekleme ifadeler ve kelime kaydırmaları ayetlerin nikâhtan bahsettiği izlenimini uyandırmaktadır.[5]

34. ayette erkeklerin kadınlar üzerinde idareci ve hakim olduğu, dolayısıyla onlardan üstün olduğu yazmakta olup erkeklerin maddi harcamalar yapması buna gerekçe olarak gösterilmektedir. "İtaatkâr" ve "Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyan" kadınların iyi kadınlar oldukları ifade edilmektedir. "Fenalık" ve geçimsizliklerinden korkulan kadınlara önce öğüt verilmesi ve yataklarından ayrılması, bunlar da fayda vermezse dövülmeleri, itaat ettiklerinde dayağa son verilmesi emredilmektedir.[6]

Kaynakça

  1. "Arşivlenmiş kopya". 11 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2019.
  2. "Arşivlenmiş kopya". 28 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2019.
  3. "Arşivlenmiş kopya". 11 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2019.
  4. "Arşivlenmiş kopya". 17 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2013.
  5. "Arşivlenmiş kopya". 6 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2012.
  6. "Nisa 34, Kur'an, Elmalılı Hamdi Yazır meali". 31 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2018.

Ayrıca bakınız

Önce nüzûl eden sure:
Mümtehine Suresi
Nisa Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Zilzal Suresi
Mushaf sırasına göre sureler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.