Nöropsikoloji

Nöropsikoloji, beynin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı ve nörolojik bozuklukların yol açtığı davranışsal ve bilişsel etkilerin teşhis ve tedavisini hedefleyen psikoloji dalıdır.

Daha eklektik psikoloji disiplinlerinden olan nöropsikoloji zaman zaman nörobilim, felsefe, nöroloji, psikiyatri ve bilgisayar bilimi ile kesişir.

Nöropsikoloji, deneysel nöropsikoloji, klinik nöropsikoloji ve bilişsel nöropsikoloji olmak üzere 3 alt dala ayrılır.

Nöropsikologlar genelde üniversite, laboratuvar gibi araştırmaya yönelik alanlarda ya da hastane ve rehabilitasyon merkezleri gibi klinik alanlarda çalışırlar.

Önemli nöropsikologlar

  • Arthur L. Benton
  • Antonio Damasio
  • Donald O. Hebb
  • Alexander Luria
  • Rosaleen McCarthy
  • Brenda Milner
  • Karl Pribram
  • Vilayanur S. Ramachandran
  • Tim Shallice

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.