Muhammed bin Hanefiyye

Muhammed bin Hanefiyye (637 - 700) Ali bin Ebî Tâlib'in Havlet bint Câ'fer isimli eşinden olan oğlu.

Muhammed bin Hanefiyye
Arapça: محمّد بن الحنفيّة
Kendi dilinde ismi Ebu'l-Kasım Muhammed bin Ali bin Ebu Talib el-Haşimî el-Kureşî
Doğum 637
Mekke, Arabistan
Ölüm 700
Medine, Emevi Devleti
Defin yeri Baki Mezarlığı
Milliyet Arap
Kureyş kabilesi
Haşimoğulları kolu
Ebeveyn(ler) Ali bin Ebu Talib (baba)
Havle bint Cafer (anne)

Kişiliği

Hüseyin bin Ali'nin Kerbelâ Olayı'nda öldürülmesinden sonra Ali'nin sağ kalan tek oğlu olduğu için hilafet makamına varis olarak gösterilmesine rağmen, o kendisini particilik ve hizipçilik mücadelelerinden uzak tutmaya çalışmış ve çok daha temkinli davranma yolunu tercih etmiştir. Sonunda Emevî halifesi Abdülmelik’e biat etmek suretiyle, kendisine yüklü bir miktarda yıllık emekli maaşı bağlanmıştır.

Adına "Keysân’îyye" mezhebinin teşekkülü

Muhammed bin Hanifiyye'nin şahsında Galiyye mezheplerinden olan Keysanilik mezhebi teşekkül etmiştir. Kendisi, bu mezhebin takipçilerini lânetlemiş ve kendisiyle adını kullanmaktan başka ilişkileri olmayan bir fırka olduklarını ilan etmiştir.[1]

Dış kaynaklar

Kaynakça

  1. Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.