Muğam

Muğam, (Azerbaycan Muğamı olarak da bilinir) (Azerice: Muğam; مقام) esas Azerbaycan halk müziğidir. Muğam sözü, Arapça'daki makam sözünden türemiştir. Tahminen 14. yüzyıla kadar yakın doğu ülkelerinin ortak müziği olmuş ama daha sonra ortaya çıkan siyasi-iktisadi değişikliklerden dolayı parçalara ayrılmıştır. Klasik doğu muğamı aslen 12 tür ve 6 koldan oluşmaktadır. Asli muğamlar: Uşşak, Neva, Buselik, Rast, Irak, İsfahan, Zirefkand, Büzürk, Zengüle, Rehavi, Hüseyni ve Hicaz; kolları ise, Şahnaz, Selmek, Maya, Nevruz, Kerdaniye ve Güvaşt'tan oluşmaktadır.

Muğam
Müzikal kökenleri Orta Doğu Klasik Müziği
Kültürel kökenleri 9-10. Yüzyıl
Önemli çalgılar tar(lute) - kemençe - tef - balaban
Alt tarzlar
Rast, Şur, Segah, Çahargah, Şüşter, Hümayun, Beyatı-Şiraz
Karışım tarzları
Caz-muğam,Senfonik rock muğam

Muğam söyleyenlere Hanande denilir.[1]

Azerbaycan'da Muğam

Yakın ve Orta Doğu halklarının yüzyıllar boyu korunmuş maddi ve manevi değerleri vardır. Bunlardan en önemlisi müziktir. Azerbaycan da bu bölgeye dahildir. Muğam Azerbaycan halkının tüm kesimine hitap etmiş fakat çok ayrıntılı bir şekilde araştırılamamıştır. Azerbaycan'da 7 asıl 3 yan muğam türü vardır.

Esas Muğamlar

Yan Muğamlar

  • Şahnaz
  • Seranç
  • Çahargah (2. nev'i)

Önemi

2003 yılında UNESCO Azerbaycan Muğamını Koruma altına almış ve tüm dünyaya duyurmuştur.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Əhməd, Vüqar (2010). Elmi-filoloji qaynaqlar, ədəbi simalar haqqında düşüncələr (PDF). Bakı. Erişim tarihi: 19 Ocak 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.