Metamizol

Metamizol (ya da genel adıyla Novalgin® veya Novaljin®; veteriner preparatlarda sıklıkla Novamizol®), sık kullanılan ve reçetesiz satılabilen, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Genellikle metamizol sodyum tuzu şeklinde uygulanır. Metamizol analjezik, spazmolitik, antiromatizmal ve antipiretik etkilerinin yanı sıra yangılı bölgede damar geçirgenliğini azaltmak süretiyle bölgedeki eksudasyonun azalmasını ve sıvı içeriğin hızla emilmesini sağladığı için antienflamatuvar etkisi de vardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.