Maske

Maske, genel anlamıyla boyalı karton, kumaş, deri veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüzdür. Gene bu tanımla ilişkili olmak üzere, başka unsurlar için de "maske" adı kullanılır.[1] Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Gaz maskesi gibi, korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçirilen gereç.
  • Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. kozmetik maddeler.
  • Mecazi anlamda, gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış.
  • Ruh bilimi açısından, kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.

"Maske", Fransızca'daki masqué kelimesinden Türkçeye geçmiştir[1]. Ayrıca, İtalyanca'daki ''maschera'' ve İspanyolca'daki máscara sözcükleri de masqué ile ilişkili sözcüklerdir ve tüm bunların olası kökenleri şunlardır[2]:

  • Latince'deki mascus; masca = hayalet
  • Arapça'daki maskara; soytarı, kostüm giymiş kişi.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Maske" Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim tarihi: 1 Şubat 2007.
  2. Mask. İngilizce Wikipedia. Sürüm: 29 Ocak 2007.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.