Maksilla

Üst çene kemiği, maksilla veya maxilla, iskeletin yüz bölümünde mandibuladan sonraki en büyük alanı kaplayan ve çift olan bu kemik, göz çukuru, burun boşluğu ve ağız boşluğu gibi boşlukların meydana gelmesine yardım eder. Üst çene kemiğinin içinde sinus maxillaris denilen büyük bir boşluk vardır. Üst çene kemiğinde, tabanı burun boşluğuna bakan bir piramit şeklinde corpus maxillae denilen bir cisim vardır. Ayrıca kemiğin processus zygomaticus, processus frontalis, processus alveolaris ve processus palatinus denilen dört çıkıntısı, üst, ön, alt ve arka olmak üzere dört kenarı vardır.

İşlevleri

Tamamen hareketsiz bir kemiktir yani sturlar haricinde eklemi yoktur ve konumu itibarı ile oldukça karmaşık bir kemiktir. Yüzün tam ortasında bulunur. Burun boşluğunu (apertura nasale) ve burun boşluğunda bulunan ve solunum sistemine ait olan conchaları taşır. Üst çene kemiği cismi (Corpus maxillae) sağında ve solunda, burun boşluğunun her iki yanında üst çene boşlukları (sinüs maxillaris) bulunur. Ayrıca maksilla, orbitanın (göz çukuru) alt duvarını (facies orbitalis) yapar.

Üst çene kemiği, pars alveolaris maxillaris adlı parçasında üst dişleri taşır. Alveol kemik de denilen bu kısım, normal kemik yapısından biraz daha gözenekli olduğu için alveol (havalı) kemik adını almıştır. Maksillanın alt sınırı "sert damak" olarak bilinen ve ağız boşluğunun üst sınırını yapan palatumdur.

Eklemleri

Maksilla ayrıca gözyaşı kemiği (os lacrimale) , şakak kemiği (Os temporale), temel kemik (os sphenoidale), elmacık kemiği (os zygomaticum), burun kemiği (os nasale) , damak kemiği (os palatini) ,alın kemiği (os frontale), vomer , conchalar ve Etmoid kemik (os ethmoidale) ile de sturlarla bağlıdır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.