Damak kemiği

Çift olan kafatası kemiklerinden olan damak kemiği os palatinum, üst çene kemiğinin arkasında ve temel kemiğin os sphenoidale nin altında yer alır.Göz çukuru, burun boşluğu, fossa pterygopalatina ve ağız boşluğunun oluşturulmasını sağlayan bu kemiğin iki laminası vardır.

Damak kemiğinin ağız içinden görünüşü

Lamina Perpendicularis /Dikey lamina

İç yan yüz / facies nasalis

  • Burun boşluklarının dış yan duvarlarının arka bölümünü yapar.
  • Yüz üzerinde iki adet yatay doğrultulu ibik bulunur.
  • Üstteki ibik crista ethmoidalis, alttaki ibik crista conchalis adını almaktadır.
  • Crista ethmoidalis 'e os ethmoidale 'nin concha nasalis media 'sı tutunur.
  • Crista conchalis 'e ise concha nasalis inferior tutunur.

Dış yan yüz / facies maxillaris

  • Bu yüz çok pürtüklüdür.
  • Maxilla 'nın arka kenarıyla ve processus pterygoideus 'un ön yüzü ile eklem yapar.
  • Arka kenara yakın bir oluk vardır: sulcus pterygopalatinus.
  • Bu oluk temel kemik "os sphenoidale" ve üst çene kemiği "os maxillae" de yer alan aynı isimli oluklarla birleşerek canalis pterygoplatinus'u yapar.
  • Oluğun önünde yer alan düz kemik yüzü de pterigopalatin çukurun fossa pterygopalatina iç yan duvarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.