Logogram

Logogram, yazı dilinde bir kelime veya ifadeyi temsil eden yazılı karakterdir. Alfabe ve hece yazısı olan fonogramların aksine herhangi bir sesi veya heceyi değil doğrudan bir ifadeyi anlatırlar. En bilinen logogramlar Çince karakterler ve Japon kanjileri olup bazı Mısır hiyeroglifleri ile Çivi yazısındaki bazı sesletimler de logogramdırlar.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.