Kurmay subay

Kurmay subay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüksek lisans yapmış (Kara, Hava, Deniz Harp Akademisi'nden mezun) ve karmaşık harekât planları kurma konusunda uzman subay anlamına gelir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Akademiye Giriş Sınavları Üsteğmen rütbesinin üçüncü senesinden Yüzbaşı rütbesinin üçüncü senesine kadar aday subaya toplam 6 giriş hakkı verilir. Sınav genel olarak adayın mesleki birikimi ve gelişimi ile birlikte ileride alabileceği çok yönlü karargâh görevlerinin stratejik seviyede yönetimi için; Taktik Mesele, Siyasi Tarih, Askeri Harekât, Askeri Coğrafya, Dünya Siyasi Tarihi, Askeri Tâlimnameler, Silah Araç ve Gereçleri, İç Hizmet Kânunu ve Yönergeler olmak üzere çok sayıda uzmanlık gerektiren konu ve dal üzerine gerçekleştirilir. Generalliğe yükselmek için kurmay olmak bir avantajdır; fakat kurmay olmayan generaller de mevcuttur ve en fazla tümgeneral rütbesine yükselebilirler. Kurmay subaylar erken kıdem alıp, terfi ettikleri için general olma şansı kurmay olmayanlara göre çok daha yüksektir. Harp Akademisi'nden mezun bir kurmay sınay nasıplarına göre 2 sene kıdem hakeder. "Kurmay" sınıfındaki en ast subay rütbesi sınavı ilk hakkında kazanan adayın mezun olduğu 'Kurmay Yüzbaşı' rütbesidir. Osmanlı Devleti nazariyatında Erkan-ı Harbiye Nezareti.

"Kurmay subay sınıf işareti", Deniz Kuvvetleri'ndeki kurmay subayların omuz veya kollarındaki rütbelerinin üst kısmında bulunmaktadır.

Osmanlı döneminde daha öncesi Etmeydanı Tekkesinde yetişen Ocak Ağaları yani Senadid-i Bektaşiyan denen Seçkin Yeniçeriler katar ağalarına katılır ve kurmay sayılırlardı.

Subay rütbeleri

Subay rütbeleri
Kara Hava Deniz NATO
kodu
Mareşal Mareşal Büyükamiral OF-10
Orgeneral Orgeneral Oramiral OF-9
Korgeneral Korgeneral Koramiral OF-8
Tümgeneral Tümgeneral Tümamiral OF-7
Tuğgeneral Tuğgeneral Tuğamiral OF-6
Albay Albay Albay OF-5
Yarbay Yarbay Yarbay OF-4
Binbaşı Binbaşı Binbaşı OF-3
Yüzbaşı Yüzbaşı Yüzbaşı OF-2
Üsteğmen Üsteğmen Üsteğmen OF-1
Teğmen Teğmen Teğmen OF-1
Asteğmen Asteğmen Asteğmen OF-D

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.