Kompozit Zırhlar

Kompozit Zırhlar günümüzde metaller gibi klasik malzemelerin birçok özellikleri gelişen teknolojinin ihtiyaçları için yeterli olamayınca, daha üstün özelliklere sahip olan kompozit malzemeler üretilmeye başlanarak bu konuda hızlı bir gelişme sürecine girilmiştir. Klasik malzemelere göre kompozit malzemelerin en belirgin özellikleri hafiflik ve sağlamlıklarıdır. Yapılan araştırma ve geliştirmeler neticesinde, bu malzemelerin çekme, darbe dayanımlarının artırılması; yorulma, kimyasal direnç ve elektrik özelliklerinin iyileştirilmesi mümkün olmuş ve kompozit malzemeler yaygın şekilde havacılık, deniz taşıtları, otomotiv, makine, inşaat, askeri ve uzay teknolojisi alanlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Plasan Sand Cat light (5t) Kompozit Zırhli Araç

Kompozit Zırh

Kompozit malzemeler genelde bir veya birkaç çeşit elyaf, çeşitlı rijit parçacıkların reçinelerle veya metal/seramik matrislerle değişik şekilde süreçlere sokulması sonucu elde edilirler. Bu amaçla kullanılan elyafler ise cam karbon , seramik, aramid ve karışık elyaf olabilmektedir. Bazen de elyaf yerine elyaftan üretilmiş keçe veya dokuma kullanılmaktadır. Böylece dayanım daha da arttığı için, üretimde de pratiklik sağlanır.

Avantajları

Kompozit malzemelerin başlıça avantajları; fiziksel özelliklerinin ayarlanabilmesi, hafiflikleri, ağırlıkların oranla yüksek mukavemet, uzun yorulma ömrü, kimyasal dayanım ve karmaşık şekillerin imalatıdır.

Reçine dışında, kompozit malzeme yapımında metal matrisler de kullanılmaktadır. Aluminyum-grafit, magnezyum-Grafit metal matrisler örnek olarak verlebilr. Kompozit malzemelerin, yumuşak çelikten daha dayanıklı, titanyumdan sert ve aluminyumdan hafifleri yapılmış olmasına rağmen bu alandaki araştırmalar devam etmekte olup, bu tür malzemelerin gelecekte daha yaygın olarak kullanılacak çok önemli mühendislik malzemeleri olacakları anlaşılmaktadır.

Dezavantajları

Bu avantajlarının yanında kompozit malzemelerin bazı dezavantajları vardır. Bu dezavantajlardan başlıcası tasarım, analiz ve standart parça üretimindeki güçlüklerdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.